Expositie 'Heit van Ús Mem'. G. J. Adema (1898-1981), schilder en beeldhouwer.

Uitsnede tentoonstellingsaffiche 'Heit fan ús Mem'


Expositie G. J. Adema in Tresoar, Pier Pander Museum en Fries Landbouwmuseum

Deze zomer zal voor het eerst een overzichtstentoonstelling te zien zijn over het leven en werk van de schilder en beeldhouwer G. J. Adema.

Affiche expositie 'Heit fan ús Mem', G.J. Adema.

Gerhardus Jan Adema (Franeker, 26 december 1898 - Leeuwarden, 15 december 1981) is vooral bekend als de maker van Ús Mem, waarschijnlijk het bekendste standbeeld van Fryslân dat in 1954 op het Zuiderplein in Leeuwarden werd geplaatst in opdracht van het jubilerende Friesch Rundvee Stamboek. Zie ook het item 'Nieuwe documentaire over Us Heit en Us Mem' in de nieuwsrubriek op deze website. Adema heeft veel meer beelden gemaakt. Deze zijn op verschillende plaatsen in Fryslȃn en ook daarbuiten terug te vinden. Daarnaast schilderde en tekende hij ook, vooral paarden, maar ook portretten en landschappen.

Door familie en kennissen van Adema is het initiatief genomen voor een overzichtstentoonstelling en de samenstelling van een boek. Dit initiatief is opgepakt door het Fries Landbouwmuseum, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar. In de zomermaanden zijn er drie afzonderlijke tentoonstellingen in deze instellingen. In het Fries Landbouwmuseum in Earnewâld worden vooral schilderijen van paarden en koeien getoond. In het Pier Pander Museum in de Prinsentuin van Leeuwarden zijn beeldhouwwerken te zien. In Tresoar is een algemene overzichtstentoonstelling van het leven en werk van Adema te bekijken. Zie ook de bijdrage van Kirsten van Santen over G.J. Adema in de Leeuwarder Courant van 17 november 2015.

Us Mem is een icoon voor Leeuwarden. De Stichting Siebolt Foundation nam in samenwerking met de gemeente Leeuwarden het initiatief dit standbeeld meer aanzien te geven door haar 's avonds in het licht te zetten. Er is gekozen voor duurzame led verlichting. Donderdag 12 mei ging het licht aan.

usmem-by-night

Alde Maie dag

12 mei was de Alde Maie dag. De dag dat de nieuwe pachten ingingen en personeel in de agrarische sector werd aangenomen en ontslagen. Een hele landverhuizing in de provincie. Een maand van het verfrissende begin.Het beeld van de Friese koe werd in 1954 cadeau gedaan aan het Fries Rundvee Syndicaat. Het beeld is indertijd gemaakt door kunstenaar Gerhardus Jan Adema. In 1989 is Us Mem verhuisd van het Zuiderplein naar de rotonde kruising Harlingerstaatweg en Spanjaardslaan. Gerhardus Jan Adema (Franeker, 26 december 1898 - Leeuwarden, 15 december 1981) is vooral bekend als de maker van Ús Mem, waarschijnlijk het bekendste standbeeld van Fryslân dat in 1954 op het Zuiderplein in Leeuwarden werd geplaatst in opdracht van het jubilerende Friesch Rundvee Stamboek.


Expositie

Vrijdag 3 juni vindt de opening van de exposities plaats in het Historisch Centrum Leeuwarden.
Tijdens de opening wordt het eerste exemplaar van het boek in ontvangst genomen door de familie Adema. Dit boek verschijnt bij uitgeverij Wijdemeer en is geschreven door Piet Prins.
In verband met de vele genodigden, is de opening besloten.

De exposities zijn te zien van 4 juni t/m 25 september 2016 op de volgende locaties:

  • Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
  • Pier Pander Museum, Prinsentuin 1b, Leeuwarden
  • Fries Landbouwmuseum, Koaidyk 8b, Earnewâld

Bekijk ook de reportage die Omrop Fryslân maakte over de expositie.

Voor meer informatie over o.a. de openingstijden:

www.tresoar.nl 
www.pierpander.nl 
www.frieslandbouwmuseum.nl 

Terug

Memoires oud GSD-directeur Jan de Boer gepresenteerd

Oud-minister Hedy d'Ancona ontving uit handen van oud-directeur Jan de Boer van de Gemeentelijke Sociale Dienst van Leeuwarden het eerste exemplaar van diens memoires 'Een profeet die stoibrood eet'. Foto: Ad Fahner

Onder grote publieke belangstelling werd op zondagmiddag 10 april het boek 'Een profeet die stokbrood eet', dan wel de memoires van oud-directeur Gemeentelijke Sociale Dienst Jan de Boer gepresenteerd. Een en ander vond plaats ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag twee dagen eerder.

Lees meer...

Richard Hageman geëerd

Onthulling door de heer Nico de Villiers (links) en wethouder Sjoerd Feitsma van de plaquette ter herinnering aan Richard Hageman op de gevel van diens geboortehuis aan de St. Jacobsstraat 35. Foto: Ad Fahner.

In het HCL is tijdelijk een vitrine ingericht met documenten over componist Richard Hageman (Leeuwarden 9-7-1881 – Beverly Hills 6-3-1966). Hageman werd in Sint Jacobsstraat 35 (nu de gemeentelijke griffie) geboren en emigreerde later naar de VS. Hij won in 1940 een Oscar met de muziek voor de film Stagecoach. Op de gevel van zijn geboortehuis is op 4 maart een plaquette aangebracht. De plaquette werd gerealiseerd door de Richard Hageman Society in samenwerking met HCL, Monumentenzorg en anderen. Zie ook de berichtgeving in de Leeuwarder Courant van maandag 7 maart jongstleden.

Onthulling door de heer Nico de Villiers (links) en wethouder Sjoerd Feitsma van de plaquette ter herinnering aan Richard Hageman op de gevel van diens geboortehuis aan de St. Jacobsstraat 35. Foto: Ad Fahner.
Onthulling door de heer Nico de Villiers (links) en wethouder Sjoerd Feitsma van de plaquette ter herinnering aan Richard Hageman op de
gevel van diens geboortehuis aan de St. Jacobsstraat 35. Foto: Ad Fahner.

In de zomer verschijnt de Nederlandstalige versie van het boek over Hageman. In 2014 is overigens ook al een aquaduct naar hem vernoemd.

Terug

Opening toeristisch seizoen succesvol

Stadswandelaars hangen aan de lippen van stadsgids Ad Fahner tijdens de vele gratis stadswandeling welke ter gelegenheid van de opening van het toeristisch seizoen werden georganiseerd.

Op zaterdag 2 april werd het toeristisch seizoen in Leeuwarden ingeluid met o.a. gratis openstelling van de Oldehove (met muziekoptredens). Ook de tentoonstelling Groeten van Dirk in het HCL was voor het eerst te bekijken. De Oldehove werd met ca. 800 personen druk bezocht. In het HCL werden ongeveer 200 bezoekers geteld. Er was ook veel belangstelling voor de (gratis) praamvaarten en stadswandelingen met gids.

Panorama's Beb Mulder in 2018 in HCL geëxposeerd

Eén van de door Beb Mulder vervaardigde panorama's vanaf het dak van zijn woning aan de Eewal.

Kunstenaar Beb Mulder schilderde het uitzicht vanaf het dak van zijn atelier aan de Eewal. Diverse panelen met panorama's zijn reeds vervaardigd ten behoeve van een topografische atlas van Leeuwarden die in 2018 moet verschijnen.

Lees meer...