Tarwe veranderde in bloed


In het jaar 1553 is te Leeuwarden een groot wonder gebeurd. Een bakker had tarwe, om te worden gemalen, aan den Blokhuismolen gebracht. Toen nu de molenaar met malen begon, scheen eerst het meel een weinig rood te worden, maar hij gaf daarop niet veel acht. Doch dit verergerde zoozeer, dat eindelijk het meel volkomen naar gestold bloed geleek, en zoo bleef het. Vele vrome menschen hebben dit gezien, maar toen de toeloop van nieuwsgierigen te sterk werd, heeft de molenaar den molen gesloten. Het roode meel toonde hij aan de overheden der stad en dezen hebben hem bevolen aan niemand iets van de zaak te zeggen.

Terug