De Eekhoffprijs is een van de vier cultuurprijzen van de gemeente Leeuwarden.  De prijs wordt eens in de vier jaar uitgereikt voor de beste bijdrage aan het lokaal historisch onderzoek. De andere drie prijzen zijn respectievelijk: de Jan Jansz. Starterprijs (podiumkunsten), de Piter-Jelles Priis (letteren) en de Margareta de Heerprijs (beeldende kunst en vormgeving).

De Eekhoffprijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 2.275,-.

De Eekhoffprijs is ingesteld in 1991 en werd sindsdien drie keer uitgereikt. In 1999 werd de prijs niet uitgereikt wegens gebrek aan goede inzendingen. In 2003 werd het reglement zodanig aangepast dat ook niet ingezonden werken in aanmerking konden komen voor de prijs. Ook reeds verschenen publicaties vielen voortaan in de termen.

De prijswinnaars waren tot nu toe.

1992
Drs. Meindert Schroor voor zijn artikel ‘De demografische ontwikkeling van Leeuwarden in de 17e en 18e eeuw'.

1995
Drs. Harm Nijboer voor het artikel ‘Leeuwarden tussen middeleeuwen en moderne tijd'.

2003
Dr. Paul Kok voor zijn proefschrift Burgers in de Bijstand. Werkloosheid en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden tussen 1880 en 1930.

2008
Dr. Renée van Bezooijen voor haar publicatie Het Raadsel van de Ratelaar. Rondom de r in het Leeuwarders en het Fries.

2012
Kunsthistoricus dr. Piet Bakker voor zijn proefschrift Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw.

De prijs voor de beste bijdrage aan de lokale geschiedenis tussen 1 juli 2007  en heden zal op 5 april 2012 door wethouder Isabelle Diks in het Leeuwarder Stadhuis worden uitgereikt. 

Reglement

Terug

Subcategorieën