Uw zoekacties: Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

38.921 records
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Aktegg016-268 1621-11-26; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg016-268
Aktedatum:
1621-11-26
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Dirck Claesz tot Bilgaard, onder de clockslach van Leuwarden, buijten Leuwarden.
1620 Octobris 14. Ter meerdere seeckerheit van Lambert Jansz, brouwer en koeckebacker, en Griet Lambertsdr, echtelieden binnen Leuwarden, heeft bovenstaand persoon zich borg gesteld voor zijn zoon Lieuwe Dirxz, brouwersgesell, binnen Leuwarden, tersaecke koopsom overgenomen brouwerijgereedschappen ten bedrage van 700,-- goudguldens er tersaecke de jaarlijkse huijr voor de tijt van 4 jaar van winckell en voorbenedencamer mitsgaders het brouhuijs รก 100,-- goudguldens, die laatstgenoemd persoon verschuldigd is aan eerstgenoemd personen.
Crediteur:
Lambert
Griet
Debiteur:
Lieuwe
Overige personen:
Dirck
 
 
 
 
 
Aktegg072-48a 1679-04-09; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg072-48a
Aktedatum:
1679-04-09
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Dieuke Douwes en Tijerck Sioerdts, hopman, burger en lakenkoper, echtelieden binnen Leeuwarden.
1670 Maij 20. Tot meerdere securiteit van bovenstaande personen heeft Grijtie Wisses, weduwe Marten Foockes, binnen Leeuwarden, zich tot borg gesteld voor haar schoonzoon en dochter Sixtus Radijs, substituit procureur generael deser landschappe en Eelckien Lieuwes, echtelieden binnen Leeuwarden, tersake een vordering ad f 700,-,- die eerstgenoemde personen hebben op laatstgenoemde personen.
Crediteur:
Dieuke
Tijerck
Debiteur:
Sixtus Radijs
Eelckien
Overige personen:
Grijtie
Marten
 
 
 
 
 
Aktegg003-4a 1605-07-05; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg003-4a
Aktedatum:
1605-07-05
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Dirck Annes, backer en burger, en Trijn Abbes, echtlieden alhier.
1605 Julij 5. Tot meerdere securiteit van bovenstaande personen heeft Douwe Lollius, notarius publicus, alhier, zich borg gesteld voor Ruijrdt Pijersz Bants, en Elizabet Bergens, echtelieden alhier, tersaecke vordering ad 300,-- goudguldens, die bovenstaande personen te vorderen hebben van laatstgenoemde personen.
Crediteur:
Dirck
Trijn
Debiteur:
Ruijrdt Bants
Elizabet
Overige personen:
Douwe
 
 
 
 
 
Aktegg072-74a 1679-05-31; Hypotheekboeken
Aktedatum:
1679-05-31
Aktenummer:
gg072-74a
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Bote Everts, Eelckien Sioerdts, weduwe, in de 3 klocken, binnen Leeuwarden.
1679 Maij 30. Tot meerdere securiteit van Claas Jansen, coopman en Nieske Jansen, echtelieden binnen Leeuwarden, heeft bovenstaand persoon zich tot borg gesteld voor Nannius Ockma, apothecarius, binnen Leeuwarden, man en voocht over IJtie Botes en als geauthoriseerde curator over de kinderen van Wijbrandus van der Werff, binnen Leeuwarden, tersake een vordering ad f 725-13-15, die eerstgenoemde personen te vorderen hebben van laatstgenoemd persoon in zijn qualiteit.
Debiteur:
Nannius Ockma
IJtie
Crediteur:
Claas
Nieske
wijlen echtgenoot:
Bote
Erflater:
Wijbrandus van der Werff
Overige personen:
Eelckien
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS