Jaarverslagenlijst


Lijst van jaarverslagen, aanwezig in het Historisch Centrum Leeuwarden. Zoeken naar een of meerdere woorden gaat het gemakkelijkst met Bewerken > Zoeken of met Ctrl+F.

Titel

Jaargangen

Nummers

 

 

 

"Beatrixoord" (zie : Friesch Volks-Sanatorium)

 

 

"Begin en Einde" (zie : Begrafenisfonds "Begin en Einde")

 

 

"Beter Wonen" ( zie : Arbeiders Woningbouw Vereeniging "Beter Wonen")

 

 

"Commissaris der Koningin in Friesland"

2000, 2004, 2005

V4-487

"Concordia" ( zie : Zangvereniging "Concordia")

 

 

"De Toekomst" ( zie : Melk-Controle-Vereniging "De Toekomst")

 

 

"Draagt Elkanders Lasten" ( zie : Vrouwen-Hulp-Vereeniging "Draagt Elkanders lasten")

 

 

"Eendracht Maakt Macht" ( zie : Leeuwarder Ziekenfonds "Eendracht Maakt Macht")

 

 

"Eigen Hulp" ; N.V. Maatschappij tot exploitatie van de Kruidenierswinkel "Eigen Hulp"

1893, 1894

V8-553

"Excelsior" ( zie : Coöperatieve (Productie-) en Verbruiksvereniging u.a. "Excelsior"

 

 

"Filippus"( zie : Gereformeerd Traktaatgenootschap "Filippus")

 

 

"Floralia" ( zie : Commissie "Floralia")

 

 

"Friesche Elf Steden, De" ( zie : "Vereniging De Friesche Elf Steden")

 

 

"Friesche Patronaat, Het" ( zie : Stichting "Het Friesche Patronaat")

 

 

"Fryske Ambachts- en Folkskunst" ( zie : Stichting "Fryske Ambachts- en Folkskunst")

 

 

"Funs Universitaire Festiging Fryslân" ( zie : Stichting "Funs Universitaire Festiging Fryslân"

 

 

"Groot-Noord Hollandsche van 1845, De" (zie : Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij Leeuwarden)

 

 

"Hendrick de Keyser" ( zie : Vereniging "Hendrick de Keyser")

 

 

"Hoogeland", Het

1932, 1936, 1949-1954, 1956

V8-533

"It Sintrum" (zie : Christelijk Centrum ten dienste van Sociale en Diakonale Arbeid)

 

 

"Jong Leven " ( zie : Speeltuinvereenigng "Jong Leven")

 

 

"Kinderbewaarplaats" ( zie : Vereniging "Kinderbewaarplaats")

 

 

"Leeuwarden" ( zie : N.V. Luchtvaartterrein "Leeuwarden")

 

 

"Leeuwarder Postale" (zie : Sport- en Ontspanningsvereniging "Leeuwarder Postale")

 

 

"Marrekrite, De" ( zie : Recreatieschap voor het Friese Waterland "De Marrekrite")

 

 

"Meeuwen, De" ( zie : Watersportvereniging "De Meeuwen"

 

 

"Mercurius" ( zie : Algemene Bond "Mercurius")

 

 

"Middelsékrite, De"

1978-1985

V4-383

"Nijverheid, De" ( zie : Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij "De Nijverheid")

 

 

"Ons Belang" ( zie : Woningstichting "Ons Belang")

 

 

"Onze Avondjes" ( zie : Toynbee-Vereeniging "Ons Belang")

 

 

"Oorsprong, De" ( zie : Vormingscentrum "De Oorsprong")

 

 

"Raad en Daad" ( zie : Vereniging "Raad en Daad")

 

 

"Sonnenborgh"

1983, 1984

V4-456

"Terp, De" ( zie : Stchting tot Exploitatie van Volkstehuizen "De Terp")

 

 

"Tesselschade-Arbeid Adelt" ( zie : Algemeen Nederlandse Vrouwenvereniging "Tesselschade-Arbeid Adelt")

 

 

"Tot Opbouw" ( zie : Algemeen Vrouwencomité "Tot Opbouw")

 

 

"Tot Steun" ( zie : Voogdijvereniging "Tot Steun")

 

 

"Tryater" ( zie : Fryske Toaniel Stifting

1976, 1977-

V4-435

"Vliet, ‘t" ( zie : Jeugd en Jongerencentrum " t Vliet"

 

 

"Waarborg, De" ( zie : Onderlinge Bedrijfsvereniging "De Waarborg"

 

 

"Weldoen zij onze leus" ( zie : Israëlitische Damesvereeniging "Weldoen zij onze leus")

 

 

"Woningbouw" ( zie : Coöperatieve Vereeniging "Woningbouw" / Vrouwen-adviescommissie voor de Woningbouw)

 

 

"Zonnebloem, De" ( zie : Stichting "De Zonnebloem")

 

 

 A. Bloemberg & Zonen ’s Bank Leeuwarden

1905-1914

V4-129

Achmea (zie : Avero Verzekeringen)

 

 

Adviescommissie Wonen Leeuwarden (VAC)

2005

V4-493

Aed Levward, Leeuwarder Historische Vereniging

2000

V4-482

Afuk (zie : de Pompeblêden - tijdschrift)

 

 

Agenda-bureau Leeuwarden, opgericht in 1949

1950-1952, 1954-1958

V4-193

Agogische Akademie ( zie : Stichting Agogische Akademie Friesland Leeuwarden)

 

 

AGO-verzekeringen (zie ook : Algemeene Friesche Levensverzekeing Maatschappij - later "De Groot -Noord Hollandsche van 1845" / AFGN en Algemeene Friesche Brandverzekering Maatschappij N.V.)

1969, 1971-

V4-108

Algemeen Leeuwarder Ziekenfonds

1958, 1961-1969, 1970-1976

1977-

V8-350

 

V4-242

Algemeen Nederlandse Vrouwenvereniging "Tesselschade-Arbeid Adelt"

1973, 1992

V8-363

Algemeen Provinciaal Fries Ziekenfonds (in ’90 opgegaan in ziekenfonds De Friesland)

1961, 1965

V4-187

Algemeen Vrouwencomité "Tot Opbouw" Leeuwarden

1939-1942, 1947-1958, 1979, 1981, 1983 -1987, 1989-

1959-1978, 1980-1989, 1991-1996

V4-235

 

 

V8-444

Algemeene Friesche BrandverzekeringMaatschappij N.V. Leeuwarden (’63 : Algemeene Friesche Schadeverzekering Maatschappij N.V. Leeuwarden, 1969 : AGO)

1948, 1949-1968

V4-108

Algemeene Friesche Hypotheekbank N.V. Leeuwarden

1904-1943

V4-89

Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij Leeuwarden (later : "De Groot-Noord Hollandsche van 1845" : A.F.G.N. ; sinds 1969 : AGO)

 

1879, 1898, 1901, 1904-1951, 1953-1955, 1956-1968, 1952

AFGN : 1952, 1958, 1959

V4-108

Algemeene Friesche Schadeverzekering Maatschappij N.V. Leeuwarden ( zie : Algemeene Friesche Brandverzekering Maatschappij)

 

 

Algemene Begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden

1949, 1950

V4-66

Algemene Bond "Mercurius" Leeuwarden , afdeling Leeuwarden

1956, 1958-1960

V4-196

Algemene Hengelaarsbond Leeuwarden

1956

V4-200

Algemene Nederlandse Drankbestrijders Organisatie/Friese Provinciale Actie Commissie

1982

V8-546

Algemene Nederlandse Grafische Bond Leeuwarden

1969

V8-547

Algemene Nederlandse Invalidenbond Leeuwarden

1950, 1951,1955, 1956-1959, 1961-1963

V4-109

Algemene Verbruikscoöperatie van Coöperatie "Noord West" ( zie : Coöperatie (Productie- en) Verbruiksvereniging u.a. "Excelsior"

 

 

Algemene Vereniging voor Beroepsonderwijs Leeuwarden

1968-1970, 1971-

V4-137

Algemiene Fryske Underrjucht Kommisje A.F.U.K.

1956

V8-468

Amateurtoneel ( zie : Fries Centrum Amateurtoneel)

 

 

Ambachtsschool ( zie : Technisch Onderwijs)

 

 

Amnesty International Groep Leeuwarden

1988-

V8-529

Amsterdamse Universiteits Vereniging

 

V8-366

Animale Vaccinatie ( zie : Vereeniging "Het Bureau voor Animale Vaccinatie")

 

 

Anjerfonds Friesland, Afdeling van het Prins Bernard Fonds

979-

V4-291

Antieke Textiel ( zie : Stichting Werkplaats tot Herstel van Antieke Textiel te Haarlem)

 

 

Anti-Revolutionaire ( zie : Provinciaal Verband van A.R.J.O.S. Friesland en Provinciaal Comité van Anti-Revolutionaire Kiesverenigingen in Friesland)

 

 

Aquariumvereniging Leeuwarden (zie : Leeuwarder Aquariumvereniging)

 

 

Arbeider Jeugdcentrale, groep Leeuwarden

1920

V8-269

Arbeiders Woningbouw Vereniging Beter Wonen Leeuwarden

1923-1930, 1955-1951

Bijlagen 1931, 1932, 1934, 1936, 1940

Jaarrekeningen 1953-1955

1931-1955

V4-100

 

 

 

 

 

V8-196

Arbeidersontwikkeling ( zie : Instituut voor Arbeidersontwikkeling Leeuwarden)

 

 

Arbeidsbemiddeling ( zie : Gemeentelijke Dienst der Arbeidsbemiddeling en Werkloosheidsvoorziening Leeuwarden)

 

 

Arbeidsbureau ( zie : Gewestelijke Arbeidsbureau)

 

 

Arbeidsrecht ( zie : Centraal Bureau voor Arbeidsrecht)

 

 

Archeologisch Stadskernenonderzoek Leeuwarden ( zie : Verslag van de Commissie Archeologisch Stadskernenonderzoek Leeuwarden)

 

 

Archief Commissie van Toezicht op het lager onderwijs, en banden Gemeenteverslag

 

V4-44

Archief Nederlandse Hervormde Kerk

1919-1924, 1926-1928

 

1947, 1948, 1950-1971, 1973-1975

V8-501

 

 

V4-334

Archiefdienst ( zie : Gemeentearchief, Streekarchivariaten, Rijksarchief, Streekarchieven)

 

 

Armenraad Leeuwarden

1913-1932

 

 

1933-1935

V8-378

 

 

V4-224

Armenzorg ( zie : Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg)

 

 

Atohaas Nederland B.V.

Sociaal jaarverslag 1955, 1997 -2001

V4-445

Auck Peters Huis

1978, 1979

V4-405

Autobusonderneming ( zie : Noord-Oost-Friesche Autobusonderneming B.V. te Dokkum)

 

 

AVCB ( zie : Avéro Verzekeringen)

 

 

Avero-Verzekeringen ; vanaf 1991 : AVCB

1989-

V4-400

Avondnijverheidsschool ( zie : Technisch Onderwijs)

 

 

Avondschool Leeuwarden van het Nederlandsch Genootschap tot opleiding van leerkrachten voor het Nijverheidsonderwijs Leeuwarden

1954, 1958, 1960, 1961, 1963, 1964

 

1968

V8-421

 

 

 

V4-207

Avondteekencursus voor volwassen ambachtslieden Leeuwarden

1921-1924, 1930, 1931, 1935, 1936

V4-117

 Baken, Het Leeuwarden

1948, 1950-1967, 1969-1973

V8-130

Bankvereeniging (zie : Leeuwarder Bankvereeniging)

 

 

Bedrijfsgezondheidsdienst Friesland (Leeuwarden/Sneek/Drachten)

1980-

V4-299

Bedrijfsjeugd ( zie : Stichting Ontwikkeling Bedrijfsjeugd)

 

 

Befrijdingsfestival Fryslân (Evaluatieverslagen 1999 -)

2005

V4-491

Begrafenisfonds "Begin en Einde" Leeuwarden

1901-1916, 1918-1921

V8-271

Begrafenisvereniging (zie : Protestants Christelijke Begrafenisvereniging

 

 

Behouden Huis, Het (Nationaal Historisch Museum Terschelling ; zie bij : Tijdschriften "Skylge myn lantse")

 

 

Bejaarden ( zie ook : Stichting Sociëteit voor Bejaarden, Stichting Bejaardenwerk Leeuwarden, Sonnenborgh)

 

 

Beroepskeuze ( zie : Gemeentelijke Commissie tot Voorlichting bij Beroepskeuze, Stichting Fries Bureau voor Beroepskeuze, School - en Beroepskeuze, Vereeniging tot Voorlichting bij Beroepskeuze)

 

 

Beroepsonderwijs ( zie : Algemene Vereniging voor Beroepskeuze)

 

 

Bescherming Bevolking Kring Friesland Noord

Begroting : 1966

V4-171

Bestrijding sexueel geweld ( zie : Steunpunt)

 

 

Bestuurdersbond ( zie : Leeuwarder Bestuurdersbond, Federatie van Bestuurdersbonden)

 

 

Bewaarscholen ( zie : Gemeentelijke Bewaarscholen)

 

 

Bibliotheek - en Leeszaalwerk in Friesland (zie : Vereniging voor Openbaar Leeszaalwezen in Friesland)

 

 

Bibliotheek ( zie : Vereniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek)

 

 

Biels ( zie : Gereformeerde Stichting voor Jeugdzorg)

 

 

Bijlenga, A. ( zie : N.V. Machinefabriek A. Bijlenga)

 

 

Bijzondere Hogere Landbouwschool In Friesland te Leeuwarden

1960

V8-451

Bilgaard ( zie : Wijkraad Bilgaard)

 

 

Boerenleenbank Leeuwarden N.K. ( zie : Coöperatieve Boerenleenbank Leeuwarden N.K.)

 

 

Boerenleenbank Oost- en Zuid Leeuwarden ( zie : Coöperatieve Boerenleenbank Oost- en Zuid Leeuwarden)

 

 

Bond voor Gereformeerde Jeugdorgananisatie Friesland

1967

V4-271

Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland

1901-1940, 1943, 1945-1964, 1966-1971

V8-211

Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (opgericht 12-11-1947)

1970, 1975, 1976, 1983

V8-344

Bondsspaarbank ( zie : Stichting Bondsspaarbank)

 

 

Bonifatiustoren ( zie : Stichting Bonifatiustoren)

 

 

Borgstellingsfonds ( zie : Stichting Borgstellingsfonds)

 

 

Botercontrolestation der Friesche Maatschappij van Landbouw Leeuwarden

1910-1917, 1920-1922, 1926-1928

V4-94

Bouw en Houtbond F.N.V. Afdeling Leeuwarden

1945-1947, 1953, 1958-1986, 1990-1992, 1994, 1995

V8-521

Bouw- en Woningtoezicht ( zie : Gemeentelijke bouw- en Woningtoezicht)

 

 

Bouwkunstonderricht ( zie : Fryske Akademy, Cursus voor Voortgezet Bouwkunstonderricht (V.B.O.)

 

 

Bouwnijverheid ( zie : Directie Volkshuisvesting en Bouwnijverheid)

 

 

Bouwvereeniging ( zie : Commanditaire Bouwvereeniging)

 

 

Brandweer Leeuwarden ; 1967 Dienst voor Reiniging en Brandweer ( zie : Gemeente-Reiniging)

1949, 1958-1963, 1987, 1991, 1992

V4-68

Bulthuis Museum ( zie : Stichting Nanning Hendrik Bulthuis)

 

 

Bureau voor Animale Vaccinatie ( zie : Vereeniging "Het Bureau voor Animale Vaccinatie")

 

 

Bureau voor Arbeidsrecht ( zie : Centraal Bureau voor Arbeidsrecht, Leeuwarder Bestuurdersbond)

 

 

Bureau voor Medische Sportkeuring Leeuwarden

1937, 1972

V4-114

Burgerwacht ( zie : Vereeniging der Leeuwarder Burgerwacht)

 

 

Buro Kingma ( zie : Stichting Maatschappelijk Welzijn Geestelijk Gehandicapten in Friesland)

 

 

Buurtvereniging Hollanderwijk

1979, 1980

V4-406

 C.B.B. Friesland (Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening Friesland)

1985-

V4-358

Centraal Bureau voor Arbeidsrecht in Friesland

1925, 1926

1929, 1931

1938, 1939

V4-112

V8-270

V8-403

Centraal Bureau voor Genealogie

1979-1981

V8-451

Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies Afdeling "Leeuwarden en omgeving" Leeuwarden

1911, 1913

Met ledenlijst en statuten

V8-158

Centraal Justitieel Incasso Bureau

1996

V4-466

Centraal Orgaan Leeuwarden

1972-

V4-206

Centraal Studenten Decanaat ( zie : Stichting "Centraal Studenten Decanaat")

 

 

Centrale Bibliotheek Dienst ( zie : Vereniging voor Openbaar Leeszaalwezen)

 

 

Centrale Evangelisatie Commissie van de Gereformeerde Kerk te Leeuwarden-Oost

1989-

V8-541

Centrale Proeftuin ( zie : Friesche Proeftuin)

 

 

Centrale School Opleidingen Verpleegkunde Friesland

1988

V4-384

Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken ( zie : Vereniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken, ’-Gravenhage)

 

 

Centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk ( zie : Provinciaal Gereformeerd Centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk)

 

 

Christelijk Boeren- en Tuinders Bond (C.B.T.B.) ( zie : Friese C.B.T.B. te Leeuwarden)

 

 

Christelijk Centrum ten dienste van Sociale en Diakonale Arbeid in Friesland "It Sintrum" , Leeuwarden

1966, 1968

1986, 1989, 1990

V8-361

V4-374

Christelijk Hulpbetoon ( zie : Vereeniging Christelijk Hulpbetoon)

 

 

Christelijk Jeugdwerk Friesland ( zie : Federatie Christelijk Jeugdwerk Friesland)

 

 

Christelijke Besturenbond Leeuwarden (C.N.V.)

1920, 1921, 1923-1931

1931, 1967-

V4-95

 

V8-141

Christelijke Hogeschool Noord-Nederland

1992

V4-429

Christelijke Industrie- en Huishoudschool Leeuwarden ; later Scholengemeenschap voor Christelijk Huishoud- en Nijverheidsonderwijs en Opleidingsschool voor Leraressen Prinses Marijke

1940-1942, 1953, 1966, 1968, 1973

1943

V4-86

 

V8-408

Christelijke Kweekschool ( zie : Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van een of meer Kweekscholen)

 

 

Christelijke Scholengemeenschap Comenius

1996, 1997

V4-468

Christelijke Technische School ( zie : Technisch Onderwijs)

 

 

Christelijke Tehuizen voor Geestelijk Gehandicapten ( zie : Stichting Christelijke Tehuizen voor Geestelijk Gehandicapten)

 

 

Clubhuizen voor Ongeorganiseerde Arbeidersjeugd ( zie : Stichting Clubhuizen voor Ongeorganiseerde Arbeidersjeugd)

 

 

Commanditaire Bouwvereniging Leeuwarden

1870, 1871

V8-136

Commerciële Club Friesland

2000

V4-480

Commissie "Floralia" Leeuwarden

1876

V8-148

Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs Leeuwarden ( zie verder : Archief Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs en : Banden Gemeenteverslag)

1922-1940, 1943, 1944, 1946, 1948

V4-44

Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs te Leeuwarden

1922, 1923, 1925, 1933-1943, 1945-1955, 1958, 1959, 1961, 1963, 1964, 1966, 1967

V4-42

Commissie voor ‘sRijks Geschiedkundige Publicatiën

1919-1936

V8-537

Commissie voor de Veevoeding en de Voederwinning ( zie : Stichting Veevoederbureau voor Friesland)

 

 

Commissie wering schoolverzuim

1961, 1962, 1964

V4-310

Consulentschap Natuur- en Milieueducatie Friesland

1996

V4-465

Consultatiebureau voor Alcoholisme ( en Drugs) ( zie : Vereniging tot Instandhouding van een Consultatiebureau voor Alcoholisme ( en Drugs)

 

 

Contactcentrum Onderwijs Arbeid Friesland

1988-

V4-388

Controle-vereniging "De Toekomst" ( zie : Melk-controle-vereniging "De Toekomst")

 

 

Co-öp "Noord-West" ( zie : Coöperatieve (Productie- en) Verbruiksvereniging u.a. "Excelsior"

 

 

Coöperatieve (Productie- en) Verbruiksvereniging u.a. "Excelsior"

1905-1926, 1928-1940, 1942-1953, 1954-1951

1951-1961, 1962-1966

V8-147

 

 

V4-189

Coöperatieve Aan- en Verkoopverniging voor de Landbouw in Friesland (C.A.F.) ( zie : Coöperatieve Vereeniging tot Aankoop en Bewerking van Landbouwbenoodigdheden voor Friesland)

 

 

Coöperatieve Aankoopvereniging en Graanmalerij Noordkant Leeuwarden ( zie : Coöperatieve Graanmalerij Noordkant Leeuwarden)

 

 

Coöperatieve Boerenleenbank Leeuwarden N.K. Leeuwarden

1918, 1919, 1921, 1922

1923, 1924, 1927-1931

V4-120

 

V8-273

Coöperatieve Boerenleenbank Oost- en Zuid Leeuwarden

1915, 1921-1923, 1925-1927, 1934

V8-135

Coöperatieve Condensfabriek "Friesland" (zie : Coöperatieve Vereeniging tot bereiding van Melkproducten)

 

 

Coöperatieve Graanmalerij Noordkant Leeuwarden (1925/26 : Cöoperatieve Aankoopvereniging en Graanmalerij Noordkant Leeuwarden)

; 1943/1944 door oorlogsomstandigheden niet verschenen

1907-1910, 1915-1923, 1924-1943, 1944-1949, 1950-1962

V8-129

Coöperatieve Leeuwarder Credietbank voor de Middenstand

1915-1917

V8-142

Coöperatieve Melkproduktenbedrijven "Noord Nederland" B.A.

1983-

V4-349

Coöperatieve Raiffeisenbank "Leeuwarden"

1968

V8-420

Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te Leeuwarden

1931-1936

V8-525

Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek Leeuwarden

1919-1927, 1929-1940, 1952-1963

V8-185

Coöperatieve Vee-afzetvereniging ( zie : Friese Coöperatieve Vee-afzetvereniging G.A. (F.C.E.) te Akkrum

 

 

Coöperatieve Vereeniging "Woningbouw" Leeuwarden

1924, 1925, 1927, 1929

V4-100a

Coöperatieve Vereeniging tot Aankoop en Bewerking van Landbouwbenoodigdheden

voor Friesland, gevestigd te Leeuwarden (C.A.F.)

1910-1917, 1918, 1919,1955, 1956, 1959-1963; 1963-

1985-1990

V8-131

 

 

V4-373

Coöperatieve Vereeniging tot Bereiding van Melkproducten Leeuwarden ; later kortheidshalve : Coöperatieve Condensfabriek Friesland

1919, 1925, 1931-1934, 1936, 1938-1941, 1943, 1945, 1946, 1948-1864

1965-1979

Sociaal jaarverslag : 1975-1982

V8-264

 

 

 

 

 

V4-158

Coöperatieve Vereniging "Friese Uitvaart Verzorging" Leeuwarden

1956-1961, 1963-1968

V4-176

Coöperatieve Zuivelbank Leeuwarden ; sedert 1969 : Friesland Bank

1913, 1914, 1920,1925-1929, 1931-?, 1969-1982, 1987-

Sociaal jaarverslag : 1997, 1999, 2001

Mededelingen : 1917, 1921-1925?, 1930

Halfjaarbericht : 2002, 2003, 2004, 2005

1963-1968

(Verkorte jaarverslagen)

V4-78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V8-392

Coöperatieve Zuivelfabriek "Stiens" G.A.

1961-1963

V8-465

Coöperatieve Zuivelfabriek Wirdum U.A. ( zie : Vereeniging Coöperatieve Zuivelfabriek Wirdum U.A.)

 

 

Credietbank voor de Middenstand ( zie : Coöperatieve Leeuwarder Credietbank voor de Middenstand)

 

 

Crisis-Comité Leeuwarden ( zie ook : Archief Crisis-comité Leeuwarden)

1932, 1934, 1935

V4-93

Culturele Raad Leeuwarden

1971-1974

V8-382

 Dagverblijven voor Gehandicapten ( zie : Stichting Dagverblijven voor Gehandicapten)

 

 

Demobilisatie Comite ( zie : Leeuwarder Demobilisatie Comite)

 

 

Diaconessenhuis Leeuwarden

1887-1889, 1891, 1892, 1896, 1899, 1900, 1901-1905, 1907-1909, 1910, 1912, 1913-1968

1969-(1976/1977/1979 ontbreken)

V8-144

 

 

 

 

 

V4-214

Diakonale arbeid ( zie : Christelijk Centrum ten dienste van Sociale en Diakonale arbeid)

 

 

Dienst Slachthuis en Veemarkt en Keuringsdienst van slachtdieren en vlees ( zie : Openbaar Slachthuis en Veemarkt en Keuringsdienst van slachtdieren en vlees)

 

 

Dienst Sociale Werkvoorziening Leeuwarden ( zie ook : Stichting "Leeuwarder Werkgemeenschap")

1965, 1967-1982, 1985, 1986, 1989-

V4-262

Dienst voor Gezondheidszorg (Triotel) Leeuwarden

1970-

V4-234

Dienst voor Reiniging en Brandweer Leeuwarden (voor Brandweer tot 1963 en vanaf 1987 : zie Brandweer Leeuwarden)

1967-1975, 1977-1982, 1984-1990

V4-307

Dienstcommissie PTT Telecommunicatie District Leeuwarden

1986/1987

(1,5 Jaarverslag)

V4-376

Dienstencentrum "Het Vliet" Leeuwarden

1977-1980, 1983

V4-287

Dienstencentrum Leeuwarden

1964, 1965

V4-185

Directie Volkshuisvesting en Bouwnijverheid Friesland

1971

V4-148

Districts Geneeskundige en Gezondheidsdienst Friesland Noord ( voortzetting van : Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst ; 1989 : voortgezet als Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Friesland Noord)

1980-

V4-389

DIVA ( Vereniging voor de Documentaire Informatievoorziening en het Archiefwezen)

1999, 2000-2004

V4-483

Dokumintaesjesintrum ( zie : Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum)

 

 

Drents Genootschap, Het, Culturele Raad voor Drenthe, Assen

1969

V8-377

 Economisch Technologisch Instituut voor Friesland

1945-1951, 1960, 1961, 1970, 1980-1982

1954, 1956-1958, 1965, 1968, 1969, 1971-1976, 1978, 1979

V8-145

 

 

V4-134

Economisch-Historisch Archief ( zie : Nederlandsch Economisch-Historisch Archief)

 

 

Eier-, Pluimvee-, Voeder- en Fruithandel van de afdeling Friesland van de V.P.N. ; 1980 geschonden

1904-1917, 1919

V8-146

Electriciteitsbedrijf ( zie : Gemeente-Electriciteitsdbedrijf) ; Provinciaal Electriciteitsbedrijf in Friesland te Leeuwarden

 

 

Emancipatiebureau Friesland (voorheen SVEF, later Equa)

1993

V4-433

Energiebedrijven ( zie : Gemeente Lichtbedrijven)

 

 

Evangelisch-Lutherse Kerk

1926-1948

V8-535

 Federatie Christelijk Jeugdwerk Friesland

1977-

1986-

V8-423

V4-378

Federatie van Bestuurdersbonden in Friesland

1928-1930, 1938, 1939

V8-267

Federatie van Friese Musea en Oudheidskamers

1978

V4-284

Federatie van Sociale Werkplaatsen in de drie Noordelijke provincies

1967

V4-135

Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging in de provincie Friesland en Leeuwarden

1931, 1933, 1941, 1942, 1947 (Leeuwarden)

V8-232

Federatie van Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting in Friesland

1979

V8-438

Federatie voor Kinder- en Schoolpsychologie in Friesland

1967, 1968

V4-226

Film en Wetenschap ( zie : Stichting Film en Wetenschap)

 

 

FIOM

1988, 1989-

V4-401

FNV afdeling Leeuwarden ; voortzetting van NVV

1973-1978, 1980-982,

1985-1988

V8-532

Folk en Tsjerke ( Jaarverslagen in : Publikaties van de F.K.V. Folk en Tsjerke - publicatieband)

 

V4-364 V8-365

FRAM ( Friese Autobus Maatschappij N.V.)

1971-

1975- (Personeeljaarver-slag)

V4-364

V4-365

FRICO ( zie : Friese Coöperatieve Zuivel- Export Vereniging)

 

 

Fries Centrum Amateurtoneel

1994

V4-444

Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer Sneek

1969-1972

1954-1968

V4-143

V8-282

Fries Service Centrum

1983, 1984, 1986-

V4-366

Fries(ch) Museum ( zie : Fries(ch) Genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde 1828-1982)

 

 

Friesch Genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde 1828-1982 ( hierin ook : Fries(ch) Museum, verslagen vanaf 1968 verschenen in "De Vrije Fries")

1828-1982

V8-1

Friesch Natuurhistorisch Museum Leeuwarden (verslagen verder in "Veld en Vitrine")

1939, 1942-1944, 1946-1949, 1951-1954, 1951-1964, 1965

1994-

V8-171

 

 

 

V4-41

Friesch Rundvee-Stamboek

1883, 1884

V8-552

Friesch Volks-Sanatorium ("Beatrixoord")

1905-1914, 1917, 1919-1942, 1944-1946, 1948-1951, 1953-1966, 1969, 1973

1975-

V8-191

 

 

 

 

V4-227

Friesche Bank (1917 ontstaan uit een fusie van de Friesche Handelsbank en gebroeders Mispelblom Beijer ; 1934 opgegaan in de Amsterdamsche Bank)

1918-1933

V4-363

Friesche Bond van afdeling van de Hoofdafdeling "Zoetwatervisserij" der Nederlandsche Heide Maatschappij (Pootvisfonds)

1953

V8-244

Friesche Bouwkring, De ( zie : Vereeniging De Friesche Bouwkring)

 

 

Friesche Handelsbank ( 1917 opgegaan in de Friesche bank)

1873, 1875, 1904-1917

V4-361

Friesche Landbouw-Onderlinge, De

1913-1916, 1919

V8-164

Friesche Maatschappij van Landbouw ( zie : Pachtbureau, Zuivelconsument)

 

 

Friesche Maatschappij van Landbouw Friesland ( overzicht gesubsidieerde proefvelden)

1912, 1916

1932, 1950

V4-130

V8-252

Friesche Proeftuin der Friesche Tuinbouwvereenigng Leeuwarden (later Centrale Proeftuin)

1908, 1909, 1914-1918, 1921, 1922, 1925-1940

V8-182

Friesche Tuinbouwvereeniging Leeuwarden ( zie ook : Friesche Proeftuin)

1913-1915

V4-131

Friesch-Hollandsche Hypotheekbank N.V. Leeuwarden

1941

V4-90

Friese Asthma Vereniging

1954-1956 + 1 Verslag over de periode 1950-1975

V4-180

Friese Boeren en Tuinders Onderlinge Leeuwarden (F.B.T.O.)

1967-1969, 1973

V4-192

Friese C.B.T.B. te Leeuwarden

1958, 1959

V8-466

Friese Coöperatieve Handelsvereniging voor Zaaigoed en Pootgoed G.A. Leeuwarden (Z.P.C.)

1929-1971

V8-208

Friese Coöperatieve Vee-Afzetvereniging G.A. (F.C.E.) te Akkrum

1963-1968

V8-467

Friese Coöperatieve Zuivel- Export Vereniging Leeuwarden (FRICO)

1900-1937, 1938-1947-

1937, 1938 Sociaal jaarverslag, 1980-

V8-212

 

V4-251

Friese Kunstnijverheidsschool Leeuwarden

1949

V8-162

Friese Land Thuiszorg

2000, 2001

2003 Ondernemingsraad

V4-484

Friese Milieu Federatie

1995, 1997

V4-452

Friese Pers

1994 Sociaal jaarverslag

V-443

Friese Uitvaart Verzorging ( zie : Coöperatieve Vereniging Friese Uitvaart Verzorging)

 

 

Friesland "1940-1945" ( zie : Stichting Friesland "1940-1945")

 

 

Friesland Bank ( zie : Coöperatieve Zuivelbank)

 

 

Friesland College

1994

V4-454

Frisia Catholica Leeuwarden

1942, 1968

V4-97

Fruithandel ( zie : Eier-, Pluimvee-, Voeder- en Fruithandel enz. van de V.P.N. + Noord-Nederlandsche Coöperatieve Eier-, Pluimvee- Konijnen-, Voeder- en Fruithandel, de N.N.C.)

 

 

Frysk Anty Fassisme Komitee

1982-1988, 1989-

V4-396

Frysk Letterkundisch Museum en Dokumintaesjesintrum Leeuwarden

1960-1966, 1970, 1971-

V8-262

Frysk Orkest Leeuwarden

1976, 1977, Jaarstukken

V4-169

Fryske Akademy Leeuwarden

 

 

 

 

Cursus voor Voortgezt Bouwkunstonderricht (V.B.O.)

Paedagogisch Adviesbureau van de Fryske Akademy

1953-1956, Jubileumnummer 20 jaar F.A., 1959-1962, 1990-1993

1951-1954, 1951-1960

1959-1968, 1971, 1974-

V8-397

 

 

 

V8-242

 

V8-519

 

Fryske Cultuerried ( zie : Stichting Fryske Cultuerried)

 

 

Fryske Gea, It

1940-1947, 1949-1952, 1961, 1962 + 2 Circulaires 1937 en 1942

V8 149

Fryske Kultuerried ( zie : Stichting Fryske Kultuerried)

 

 

Fryske Toaniel Stifting

1976, 1977-

V4-435

 Gas- en Elektriciteitsbedrijf ( zie : Gemeentelijk Gas- en Elektriciteitsbedrijf)

 

 

Gasfabriek ( zie : Gemeente-Gasfabriek)

 

 

Gasthuis ( zie : St. Anthonij Gasthuis)

 

 

Geestelijk Gehandicapten ( zie : Stichting Maatschappelijk Welzijn Geestelijk gehandicapten in Friesland)

 

 

Geestelijke gezondheidszorg ( zie : Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg ; RIAGG Friesland)

 

 

Gehandicapten ( zie : Stichting Dagverblijven voor Gehandicapten, Stichting Christelijke Tehuizen voor Geestelijk Gehandicapten, Stichting Tehuizen voor Gehandicapten op Algemene Basis te Leeuwarden, Helpt Elkander/Philadelphia/Voor het Zorgenkind Afdeling in Friesland Leeuwarden)

 

 

Gemeenschappelijk Instituut voor Maatschappelijke Dienstverlening

1983, 1985, 1986

V8-544

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Friesland Noord ( voortzetting van : Districts Geneeskundige en Gezondheidsdienst Friesland Noord)

1989-

V4-389

Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland

1994

V4-451

Gemeenschappelijke Medische Dienst

1980 Landelijk + Leeuwarden, 1986, 1989

V4-303

Gemeente Leeuwarden

1998-2003, Burgerjaarverslag 2002, 2003

 

Gemeente Leeuwarden ( Verslag van den toestand der gemeente Leeuwarden 1851-194. ; later afzonderlijke jaarverslagen per dienst ; in archief

 

 

Gemeente Leeuwarden : Dienst Algemene Zaken

1995

V4-447

Gemeente Leeuwarden : Dienst Bestuurszaken

1994

V4-449

Gemeente Leeuwarden : Dienst Economische en Sociale Zaken

1994

V4-448

Gemeente Leeuwarden : Dienst Interne Zaken

1986-

V4-367

Gemeente Leeuwarden : Dienst Sport en Recreatie

1965-1968, 1969, 1970, 1971

V4-231

Gemeente Leeuwarden : Dienst Stadsbeheer

1990, 1991, 1994

V4-413

Gemeente Leeuwarden : Dienst Stadsontwikkeling

1973-

V4-232

Gemeente Leeuwarden : Dienst Welzijn

1993, 1994

V4-442

Gemeente Leeuwarden : Ondernemingsraad

1998-

V4-471

Gemeente Leeuwarden Stadsverwarmingsproject

1983-

V4-351

Gemeente Leeuwarderadeel

Burgerjaarverslag 2002, 2003, 2004

V4-489

Gemeente Lichtbedrijven Leeuwarden ( later : Energiebedrijven ; na 1972 zie : Elektriciteitsbedrijf en FRIGAS)

1948-1955, 1951, 1958-1972

V4-51

Gemeentearchief ( zie : Archiefdienst)

 

 

Gemeente-Electriciteitsbedrijf Leeuwarden

1933-1940, 1943-1947, 1985-

V4-50

Gemeente-Gasfabriek Leeuwarden

1933-1940, 1943- 1947

V4-49

Gemeentelijk Bouw- en Milieutoezicht Leeuwarden ( zie : Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht)

1982-

V4-63

Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht

1949, 1950, 1958-1969, 1970-

V4-63

Gemeentelijk Elektriciteits Bedrijf

1973-

V4-240

Gemeentelijk Gas- en Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf Leeuwarderadeel (later : Gemeentelijke Lichtbedrijven)

1917-1919, 1921-1925, 1927, 1930, 1932, 1939, 1940-

V8-398

Gemeentelijk Grondbedrijf Leeuwarden (na 1972 : D.S.O.)

1921-1923, 1932, 1949, 1950

1958-1972

V4-415

 

V4-64

Gemeentelijk Museum Het Princessehof Leeuwarden

1930, 1933-1940, 1948-1953, 1994

1928, 1951-1970, 1971-

V4-51

 

V8-365

Gemeentelijke Bewaarscholen Leeuwarden

1886

1933-1936, 1938, 1939

V8-549

V4-45

Gemeentelijke Bioscoop-Commissie

1919

V8-551

Gemeentelijke Commissie tot Voorlichting bij Beroepskeuze Leeuwarden ( item : Vereniging tot voorlichting bij Beroepskeuze)

1928, 1929, 1932, 1933, 1934, 1941

V4-62

Gemeentelijke Dienst der Arbeidsbemiddeling en Werkloosheidsverzekering Leeuwarden

1933-1935

1926, 1928, 1929

V4-60

V8-25

Gemeentelijke Dienst voor het Marktwezen en de Frieslandhal Leeuwarden ( zie : Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf)

1980-

V4-308

Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken ( zie : Stads-Armenkamer)

 

 

Gemeentelijke Drinkwaterleiding ( zie : Leeuwarder Waterleiding Maatschappij)

 

 

Gemeentelijke Geneeskundige (en Gezondheids) dienst Leeuwarden ( voortgezet als : Districts Geneeskundige en Gezondheidsdienst Noord-Friesland)

1948-191979

V4-54

Gemeentelijke instelling Maatschappelijk Hulpbetoon ( zie : Stads-Armenkamer)

 

 

Gemeentelijke Instelling Maatschappelijk Hulpbetoon te Leeuwarderadeel

1934, 1936, 1939

V8-417

Gemeentelijke Sociale Dienst ( zie : Stads-Armenkamer)

 

 

Gemeenten ( zie : Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

 

 

Gemeente-Politie Leeuwarden

1935-1939, 1949, 1958-1983, 1987-

V4-67

Gemeente-Reiniging Leeuwarden (later : Reinigings- en Ontsmettingsdienst ; na 1967 : Dienst voor Reiniging en Brandweer)

1927-1940, 1949, 1950, 1953, 1958, 1959-1961, 1962 Niet aanwezig, 1963-1967

V4-46

Gemeentewerken Leeuwarden

1933-1940, 1949, 1950, 1953, 1963

V4-55

Geneeskundig Schooltoezicht Leeuwarden

1933-1939

V4-52

Gereformeerd Centrum voor Geestelijk en Maatschappelijk Werk in Friesland Leeuwarden (van 1960 - 1963 : Bureau Huwelijk en Gezin)

1955, 1960-1963

V4-183

Gereformeerd Centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk ( zie : Provinciaal Gereformeerd Centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk)

 

 

Gereformeerd Traktaatgenootschap "Filippus" Leeuwarden

1931

V8-279

Gereformeerd Verzorgingshuis ( zie : Stichting Gereformeerd Verzorgingshuis)

 

 

Gereformeerde Kerk ( zie : Centrale Evangelisatie Commissie van de Gereformeerde Kerk te Leeuwarden-Oost

 

 

Gereformeerde Kerk A Leeuwarden

1893

V8-153

Gereformeerde Kerk Leeuwarden-West

1966, 1967

V8-458

Gereformeerde kerken in Nederland te Leusden

1980-

V4-249

Gereformeerde Stichting voor Jeugdzorg "De Jeugdhaven" Leeuwarden ( later : "Biels")

1964, 1965

1966-1972, 1973-

V4-184

V8-367

Geschiedeniswinkel Rijksuniversiteit Groningen

1987-1989

V4-379

Gewestelijk Arbeidsbureau Leeuwarden

1947-1953

1988 Rayon Noord-Friesland

V8-127

V4-427

Gezinszorg/verzorging ( zie : Stichting Protestant-Christelijke Gezinszorg, Hervormde Stichting voor Gezinsverzorging, Vereniging voor Gezinsverzorging in Leeuwarderadeel, Stichting Federatie Gezinsverzorgingsinstellingen Leeuwarden)

 

 

Gezondheidsbelangen ( zie : Vrouwen-Vereniging tot Bevordering der Gezondheidsbelangen)

 

 

Gezondheidscommissie Leeuwarden

1904, 1910, 1911, 1917, 1919, 1921-1927, 1929-1932

V8-406

Gezondheidsdienst ( zie : Bedrijfsgezondheidsdienst Friesland, Gemeentelijke Geneeskundige Dienst en Districts Geneeskundige en Gezondheidsdienst)

 

 

Gezondheidsdienst voor Dieren ( zie : Gezondheidsdienst voor Vee)

 

 

Gezondheidsdienst voor Vee in Friesland

1921-1923, 1925-1947, 1948- + Uitgave t.g.v. 50- jarig jubileum 1969

V8-250

GGZ Friesland ( zie : Stichting GGZ Friesland)

 

 

Grafische Studieclub Leeuwarden

1952, 1953, 1981-1984

V8-411

Groene Kruis, Het ( zie : Provinciale Friesche Vereeniging het Groene Kruis, Vereniging "Het Groene Kruis", Interprovinciale dienst voor de Rheumatiekbestrijding, Interprovinciale Commissie voor het Bevolkingsonderzoek op Longtuberculose enz.)

 

 

Groep Friesland

1951, 1952

V4-500

Grondbedrijf ( zie : Gemeentelijk Grondbedrijf)

 

 

Grontmij, De Bildt

1984-

V4-355

Gymnasium ( zie : Stedelijk Gymnasium)

 

 

Gymnastiek Verbond ( zie : Noordergewest van het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond)

 

 

Gymnastiek-vereniging "Quick" Huizum-Leeuwarden

1972-

V4-315

 Handel en Industrie ( zie : Algemeene Maatschappij voor Handel en Industrie)

 

 

Handel, Nijverheid en Fabriekswezen ( zie : Kamer van Koophandel)

 

 

Havendienst ( zie : Markt- en Havendienst)

 

 

Heem N.V., van der -s ‘Gravenhage (Sneek) ( zie ook : Verenigde Stofzuigerfabrieken N.V.)

1961, 1962

V4-217

Helpt elkander / Philadelphia / Voor het Zorgenkind afdeling in Friesland Leeuwarden

1960, 1961

V4-311

Hendrik Pierson Vereniging afdeling Friesland (zie ook : Vereniging "Raad en Daad" afdeling Friesland van de Hendrik Pierson Vereniging)

1963-1968

1969, 1971

V8-393

V4-220

Hengelaarsbond ( zie : Algemene Hengelaarsbond)

 

 

Heremastate ( zie : Friesch Volks-Sanatorium)

 

 

Hervormde Gemeente Huizum Leeuwarden (Goutum-Swichum)

1972-1974, 1976, 1977

V8-448

Hervormde Stichting voor Gezinsverzorging in Leeuwarden, Huizum en Idaarderadeel-Noord

1971

V8-262

Hogere Technische School ) zie : Technisch Onderwijs)

 

 

Hollanderwijk ( zie : Buurtvereniging Hollanderwijk)

 

 

Hoofdcommissie van het Bestuur der Weduwen- en Weezenbeurs voor Onderwijzers in Friesland

1854-1858, 1861-1864, 1890, 1894

V8-200

Huishoudschool ( zie : Katholieke Huishoudschool "St. Elisabeth" te Leeuwarden)

 

 

Hulpbank

1852-1867

V8-151

Hulpkas voor Israelieten Leeuwarden

1851 (1e Verslag), 1854-1897, 1901, 1902, 1905-1907, 1910

V8-156

Humanistisch Verbond Leeuwarden

1972

1965, 1966, 1979-

V8-358

V4-285

Humanitas Leeuwarden

1949, 1950, 1953, 1990-

1959-1962, 1968, 1969, 1973

V4-91

 

V8-351

Huurders Service Buro

1985, 1986, 1988, 1989, 1991-1993

V4-395

 Industrie ( zie : Algemeene Maatschappij voor Handel en Industrie)

 

 

Inktwerk, Open arbeidsprojekt voor werkloze jongeren Leeuwarden

1979-983, 1984 (één Jaarverslag)

V4-296

Innovatie-centrum Friesland

1997

V4-469

Inspectie Gezondheidsbescherming ( zie : Keuringsdienst van Waren Leeuwarden)

 

 

Instituut voor Arbeidersontwikkeling Leeuwarden

1949, 1950

V4-85

Instituut voor de Geestelijke Gezondheidszorg in Friesland Leeuwarden ( hierin ook : Stichting Fries Bureau voor Beroepskeuze)

1953, 1951-1960, 1963- 1966, 1963-1966

V4-125

Instituut voor Landbouwcoöperatie in Friesland Leeuwarden

1955-

V8-333

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis ( voortzetting van : Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis)

1989-

V4-280

Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren Friesland Leeuwarden

Brochure tien jaar IZA

1955-1968, 1970, 1973

1954-1964

V4-174

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

1988-1994, 1999-2005

V8-539

Interprovinciale Commissie voor het Bevolkingsonderzoek op Longtuberculose ( later : Interprovinciale Dienst voor het Bevolkingsonderzoek op Longtuberculose en andere ziekten der borstorganen in de drie Noordelijke provincies - uitgaande van het Groene Kruis)

1949, 1950, 1953-1972

V8-351

Interprovinciale dienst voor de Rheumatiek-bestrijding in de drie Noordelijke provinciën, uitgaande van de Provinciale Groninger, Friese en Drentse Groene Kruisvernigingen)

1953-1955 + overzicht 1948-1946

V8-314

Invalidenbond ( zie : Algemene Nederlandse Invalidenbond)

 

 

Io Vivat ( zie : Studentenvereniging Io Vivat)

 

 

Israëlische Damesvereeniging "Weldoen zij onze leus" Leeuwarden

1901

V8-247

 JAB. Jongeren Adviesburo Friesland te Leeuwarden

1975, 1977-1981

V4-481

Jeugd ( zie : Katholieke Werkende Jeugd afdeling Leeuwarden ; Stichting Leeuwarder Gemeenschap Sektie Jeugd te Leeuwarden)

 

 

Jeugd en Gezin ( zie : Stichting voor Jeugd en Gezin)

 

 

Jeugd en Jongerencentrum "t Vliet"

1972

V4-432

Jeugd- en Jongerenwerk ( zie : Provinciaal Gereformeerd Centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk)

 

 

Jeugdhaven, De ( zie : Gereformeerde Stichting voor Jeugdzorg)

 

 

Jeugdorganisatie ( zie : Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie afdeling Friesland)

 

 

Jeugdraad ( zie : Provinciale Hervormde Jeugdraad)

 

 

Jeugdwerk Friesland ( zie : Federatie Christelijk Jeugdwerk Friesland)

 

 

Jongerenadviesbureau

1975

V4-352

Jongerenhuisvesting ( zie : Stichting Jongerenhuisvesting)

 

 

Jongerenontmoetingscentrum ( zie : Stichting Ruiterskwartier)

 

 

 Kaascontrolestation Friesland Leeuwarden

1920, 1921, 1926-1928

V4-94a

Kamer van Arbeid ( zie : Verslagen der kamers van Arbeid in bibliotheek Vc. 69)

1900-1916

 

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden

1870-1921, 1922-1940, 1945-1951, 1959-1969, 1973, 1981-1985

Korte verslagen : 1937 (jan., mrt), 1938

Nieuwjaarsredes voorzitter : 1935-1940, 1947, 1949, 1951, 1951, 1958, 1960-1964

V8-161

 

 

 

V4-121

Kamer van Navraag naar Behoeftigen

1883-1890, 1888 Ontbreekt

V8-550

Kantoorbedienden- Vereeniging ( zie : Leeuwarder Kantoorbedienden Vereeniging)

 

 

Katholiek Sociaal Caritatief Centrum Friesland ( zie : Stichting Katholiek Sociaal Caritatief Centrum Friesland)

 

 

Katholieke Huishoudschool "St. Elisabeth" Leeuwarden

1961

V8-473

Katholieke Openbare Bibliotheek ( zie : Rooms katholieke Openbare Bibliotheek)

 

 

Katholieke Stichting voor School- en Beroepskeuze Friesland

1951, 1960

V8-463

Katholieke Werkende Jeugd afdeling Leeuwarden

1967, 1968

V8-459

Kerk ( zie : Gereformeerde Kerk)

 

 

Keuringsdienst ( zie : Openbaar Slachthuis en Keuringsdienst van Vee en Vleesch ; Provinciale Keuringsdienst)

 

 

Keuringsdienst Friesland van de N.A.K.

1956, 1951

V4-289

Keuringsdienst van Waren

1916-1969

1970-

V8-486

V4-370

Kinder- en Jongerentelefoon Friesland

1989-1993

V4-404

Kinderbescherming ( zie : Provinciale Rooms Katholieke Vereniging voor Kinderbescherming in de provincie Friesland of zie : Raad voor de Kinderbescherming)

 

 

Kindercursus ( zie : Spelleiders- en Kindercursus)

 

 

Kinderdagverblijf ( zie : Vereniging Kinderdagverblijf)

 

 

Kinderherstellings- en Vacantiekolonies ( zie : Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies)

 

 

Kinderopvang Leeuwarden ( zie : Stichting Kinderopvang Leeuwarden)

 

 

Kinderpsychologie ( zie : Federatie voor Kinder- en Schoolpsychologie)

 

 

Kinderzorg ( zie : Vereniging Kinderzorg)

 

 

Kingma’s Bank N.V.Leeuwarden

19201934, 1936-1946, 1948

1949-

V4-119

 

V8-219

Kleurselfabriek ( zie : Coöperatieve Stremsel- en Kleurfabriek)

 

 

KLIC-Friesland

1987-

V8-528

Klinisch Chemisch Laboratorium ( zie : Stichting Klinisch Chemisch Laboratorium)

 

 

Kompas, Het ( zie : Vereeniging tot Behartiging van de Geestelijke en Zedelijke Belangen der Zuiderzee-arbeiders "Het Kompas")

 

 

Konijnenhandel ( zie : Noord-Nederlandsche Coöperatieve Eier-, Pluimvee-, Konijnen-, Voeder- en Fruithandel / N.N.C.)

 

 

Koninklijke Nederlandsche Athletiek-Unie District Friesland

1963, 1965

V4-152

Koninklijke Nederlandsche Lawn-Tennis Bond District Friesland

1960, 1966

V4-153

Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond afdeling Friesland

1963, 1964

1979, 1980

V8-483

V4-356

Koninklijke Nederlandse Kaatsbond

1973 + Beschrijvingsbrief 1974

V4-155

Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Redding Maatschappij

 

 

Koopmans Koninklijke Meelfabrieken bv

1993, 1996, 2001

V4-473

Kredietbank Friesland ( zie : Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland)

 

 

Kristlik Ynformaasje Krantsje voor Jeugd- en Jongerenwerk ( zie : Provinciaal Gereformeerd Centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk)

 

 

Kunstnijverheidsschool ( zie : Friese Kunstnijverheidsschool)

 

 

Kunstuitleen ( zie : Stichting Beeldende Kunst Friesland)

 

 

Kweekschool (Christelijk) ( zie : Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van een of meer Kweekscholen)

 

 

 Laboratorium voor de Volksgezondheid Friesland Leeuwarden

 

V8-405

Landbouw Leeuwarden

 

 

Landbouwconsulent voor Friesland

 

V8-163

Landbouwschap Gewestelijke Raad voor Friesland

 

V4-140

Leergangen ( zie : Noordelijke Leergangen onder auspiciën van de Fryske Akademy)

 

 

Leerlingenstelsel ( zie : Stichting Regionaal Orgaan tot Bevordering van het Leerlingenstelsel)

 

 

Leesmuseum

1872, 1873

V8-165

Leeuwarder Aquariumvereniging

1954 (Met bijlagen)

V4-194

Leeuwarder Bankvereeniging

1905-1916, 1917, 1918

V8-132

Leeuwarder Bestuurdersbond

1905-1919, 1921-1930, 1936, 1938, 1939, 1945, 1946, 1950-1975

V8-134

Leeuwarder Burgerwacht ( zie : Vereeniging de Leeuwarder Burgerwacht)

 

 

Leeuwarder Demobilisatie Comité

1950

V4-75

Leeuwarder Gezondheids-Colonie

1897, 1898

V8-554

Leeuwarder Industrie- en Huishoudschool ( zie : Vereniging "De Leeuwarder Industrie- en Huishoudschool")

 

 

Leeuwarder Kantoorbedienden-Vereeniging ( opgericht 19 september 1904 te Leeuwarden)

1904-1906)

V8-248

Leeuwarder Onderlinge ( zie : Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij voor de gemeente Leeuwarden)

 

 

Leeuwarder Papierwarenfabriek N.V.

1955-1967

V4-191

Leeuwarder Parkherstellingsoord ( zie : Vereniging Leeuwarder Parkherstellingsoord)

 

 

Leeuwarder Sportstichting

1960-1962

V4-309

Leeuwarder Studentenpastoraat

1987, 1988

V8-531

Leeuwarder Volksgaarkeuken

1886-1896, 1989-1902

V8-193

Leeuwarder Waterleiding Maatschappij ( sedert 1921 : Gemeentelijke Drinkwaterleiding ; sedert 1925 : N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden ; sedert 1973 : N.V. Waterleiding Friesland)

1890, 1895-1900, 1902-1965, 1968-1972

1891-1984, 1973-

V8-195

 

 

V4-77

Leeuwarder Watersport ( zie : Vereeniging Leeuwarder Watersport)

 

 

Leeuwarder Werkgemeenschap ( zie : Stichting Leeuwarder Werkgemeenschap)

 

 

Leeuwarder Ziekenfonds "Eendracht maakt Macht"

1897, 1900-1902, 1910, 1911

V8-207

Leuwarder Credietbank voor de Middenstand ( zie : Coöperatieve Leeuwarder Credietbank voor de Middenstand)

 

 

Lichtbedrijven ( zie : Gemeente Lichtbedrijven)

 

 

Lichtbedrijven ( zie : Gemeentelijk Gas- en Gemeentelijk Electrciteitsbedrijf)

 

 

Lutherse Diakonessen Inrichting Amsterdam

1960 (Tevens jubileumnummer - 1886-1961)

V8-376

Lutherse Kerk ( zie : Evangelisch-Luthersche Kerk)

 

 

 Maatschappelijk Hulpbetoon ( zie : Stads-Armenkamer ; Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Leeuwarderadeel)

 

 

Maatschappelijk Werk ( zie : "Humanitas" ; Protestants Christelijke Stichting voor Matschappelijk Werk ; Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk ; Hendrik Pierson-Vereniging - Protestant Christelijke Organisatie voor Bijzonder Maatschappelijk Werk)

 

 

Maatschappelijk Werk Leeuwarden

1987

V4-426

Maatschappelijke Dienstverlening ( zie : Raad Maatschappelijke Dienstverlening Friesland)

 

 

Maatschappij van Nijverheid departement Leeuwarden

1913, 1914

V8-304

Maatschappij van Schilder- en Teekenkunst Leeuwarden

1900-1903

V8-189

Maatschappij van Weldadigheid

1837-1858, 1916

V8-555

Maatschappij voor Handel en Industrie ( zie : Algemeene Maatschappij voor Handel en Industrie)

 

 

Mariënburg ( zie : Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Hervormde Kweekscholen voor Onderwijzers en Onderwijzeressen in Friesland, gevestigd te Leeuwarden)

 

 

Markt- en Havendienst Leeuwarden ( "De Veehandel" ; na 1968 : Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf")

1936, 1938-1940, 1948-1951, 1958-1968

1960-1962

V4-48

 

 

V8-399

Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf Leeuwarden ( zie : Gemeentelijke Dienst voor het Marktwezen en Frieslandhal)

1971-1979

V4-308

Mater Amabilisschool Leeuwarden

1963, 1964

V8-394

Medezeggenschap Provinciale Dienst Friesland

1986-1988,

mei 1989-dec. 1992

V8-429

V4-408

Medisch Centrum Leeuwarden ( zie : Ziekenhuis, Stadsziekenhuis, St. Bonifacius Hospitaal, Diaconessenhuis, Triotel - Dienst voor Gezondheidszorg) ) ; sinds 2004 - Medisch Facilitair Bedrijf (MFB)

1983-

 

 

 

1983- Sociaal jaarverslag

V4-348

 

 

 

V4-350

Melkcontrole-Dienst ( zie : Provinciale Melkcontrole-Dienst voor Friesland)

 

 

Melk-controle-vereniging "De Toekomst" Leeuwarden

1933, 1934, 1936-1939

V8-395

Mettray ( zie : Nederlandsch Mettray)

 

 

Middelbaar Beroeps Onderwijs ( zie : Middelsee College)

 

 

Middelbaar Onderwijs ( zie : Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs)

 

 

Middelbare Technische School ( zie : Technisch Onderwijs)

 

 

Middelsee College

1986-

V4-382

Mispelblom Beijer, Gebroeders (bank) ; in 1917 opgegaan in de Friesche Bank

1905-1917

V4-362

Monmentenwacht Friesland ( zie : Stichting Monumentenwacht Friesland)

 

 

Monument van de maand ( zie : Stichting Monument van de maand)

 

 

Museum Willem van Haren Heerenveen

1989, 1990

V8-542

Muziekschool ( zie : Stichting "De Leeuwarder Muziekschool"

 

 

 N.N.C. ( zie : Noord-Nederlandsche Coöparatieve Eier-, Pluimvee-, Konijnen-, Voeder- en Fruithandel Leeuwarden)

 

 

N.V. "Lijempf" (Leeuwarder IJs En Melk Producten Fabrieken, Leeuwarden)

1925, 1926, 1932-1968, 1970, 1971-

V4-81

N.V. Algemeene Maatschappij voor Handel en Industrie Leeuwarden

1954-1966

V4-188

N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse Gemeenten Afdeling Leeuwarden

1953

V4-173

N.V. Frigas Leeuwarden (FRIGEM)

1973-1977, 1983, 1984, 1985 Jubileumuitgave, 1986-

1973-1977 Ondernemingsraad

1974-, 1990 ontbreekt + Financiële jaarverslagen

1979- Ondernemingsraad

 

V4-238

 

 

 

V8-380

 

V4-239

 

 

V4-297

N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden ( zie : Leeuwarder Waterleiding Maatschappij)

 

 

N.V. Luchtvaartterrein "Leeuwarden" i.o.

1938

V8-167

N.V. Machinefabriek A. Bijlenga Leeuwarden

1966

V4-190

N.V. Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, Groningen

1979, 1981-

V4-260

N.V. Stadsherstel Leeuwarden

1974, 1978, 1985-1989, 1996, 1998

V4-212

N.V. Waterleiding Friesland ( zie : Leeuwarder Waterleiding Maatschappij)

 

 

N.V.V. Bestuurdersbond ( zie : Leeuwarder Bestuurdersbond)

 

 

Nanning Hendrik Bulthuis ( zie : Stichting Nanning Hendrik Bulthuis)

 

 

Nationaal Archief

2001-2004

V4-486

Natuurhistorisch Museum ( zie : Friesch Natuurhistorisch Museum)

 

 

Natuurkundig Genootschap te Leeuwarden

1829-1835, 1837-1864, 1870-1886, 1890-1899, 1903, 1904, 1906-1923

V8-454

Nederlands Genootschap tot de Opleiding van Leerkrachten voor het Nijverheidsonderwijs ( zie : Avondschool Leeuwarden)

 

 

Nederlands Genootschap tot Reclassering ( zie : Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Reclassering)

 

 

Nederlands Persmuseum

1988, 1990-

V4-385

Nederlandsch Economisch-Historisch archief

1961-

V8-412

Nederlandsch Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen afdeling Friesland Leeuwarden ; sedert 1946 : Nederlands Genootschap tot Reclassering

1920-1922, 1926-1931, 1946-1956 ; Bijgevoegd Commissie van Voorlichting in strafzaken in het arrondissement Leeuwarden

1923, 1925, 1934-1937, 1959-1968

V4-118

 

 

 

 

 

 

 

V8-206

Nederlandsch Mettray

1855, 1858, 1862-1869, 1871-1890, 1921

V8-556

Nederlandsche Tramwegmaatschappij

1906-1913, 1915, 1917-1932

V8-484

Nederlandsche Zendelingengenootschap, Staat der Onderafdeeling Leeuwarden

1858-1880, 1903-1905

V4-434

Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel, afdeling Leeuwarden

1962, 1970, 1972

V8-347

Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen, regio Noord

1997

V4-463

Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen

1968, 1969, 1971-1974, 1994-1996, 1999

V8-442

Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk Humanitas, afdeling Leeuwarden ( zie : "Humanitas")

 

 

Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (N.V.S.H.), afdeling Leeuwarden

1951-1960

1961-1966

V8-403

V4-204

Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (N.V.S.H.), gewest Friesland

1964

1967, 1968

V8-804

V4-219

Nederlandse-Politie-Sport- Bond, district Noord

Overzicht 1945-1960

V4-149

Nieuws van Uw Kerkvoogdij. Hervormde Gemeente Huizum

1975-1977

V4-295

Nijverheid ( zie : Vereeniging Nijverheid, Maatschappij van Niverheid, Stichting Noordelijk Instituut voor Nijverheid en Techniek)

 

 

Nijverheidsonderwijs ( zie : Avondschool)

 

 

NOM

 

1995

V4-453

Noord-Amerikaansche Hypotheekbank Leeuwarden

1913, 1914, 1916, 1918-1922

V4-82

Noordelijk Technisch Wegenbouwcentrum, Noordelijk Wegenbouwlaboratorium

1970, 1971, 1973-

V8-371

Noordelijk Wegenbouwlaboratorium ( zie : Noordelijk Technisch Wegenbouwcentrum)

 

 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

1989-1991, 1993, 1996

V4-420

Noordelijke Leergangen onder auspiciën van de Fryske Akademy

1963, 1964

V4-318

Noordergewest van het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond

1962-1968

V8-464

Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij

1931, 1934

V8-551

Noord-Friesche Middenstandsbank N.V. Leeuwarden

1934, 1935

V4-83

Noordkant ( zie : Coöperatieve Graanmalerij Noordkant)

 

 

Noord-Nederlandsche Coöperatieve Eier-, Pluimvee-, Konijnen-, Voeder- en Fruithandel (bij verkorting N.N.C.) Leeuwarden

1933, 1935, 1938-1941, 1943

1919-1923, 1925-1928

V4-87

 

V8-266

Noord-Oost-Friesche Autobusonderneming N.V. te Dokkum

1965, 1966

V8-481

NVV afdeling Leeuwarden ; voortgezet als FNV afdeling Leeuwarden

 

 

 O.B.A.S. ( zie : Onderlinge Brand-Assurantie-Sociëteit)

 

 

O.T.O.S. ( zie : Wederkerige Waarborg-Maatschappij O.T.O.S. en Onderlinge Waarborg-Maatschappij O.T.O.S.-varia)

 

 

Oecumenische Raad van kerken ( zie : Plaatselijke Oecumenische Raad)

 

 

Ombudsvrouw Friesland

1989-

V4-407

Onderlinge Assurantie-Maatschappij over gemeenten : Menaldumadeel, Leeuwarderadeel en het noordelijk gedeelte van Leeuwarden

1945, 1947, 1947, 1951-1954

V8-175

Onderlinge Bedrijfsvereniging "De Waarborg" Leeuwarden

1925, 1926, 1952, 1953, 1961, 1962

V8-348

Onderlinge Brand-Assurantie-Sociëteit (O.B.A.S.), Leeuwarden

1816-1900, 1922-1956, 1958-1967, 1969

V8-389

Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij "De Nijverheid" in Friesland

1898, 1923, 1924

V4-209

Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij voor de gemeente Leeuwarden (Leeuwarder Onderlinge) ; behalve de aanwezige zijn de vooroorlogse verslagen niet gedrukt

1859, 1860, 1874, 1875, 1945-1973

1974-

V8-137

 

V4-211

Onderlinge Waarborg-Maatschappij O.T.O.S.-varia Leeuwarden (1951-1963 ; na 1963 gezamenlijk = Wederkerige Waarborg-Maatschappij O.T.O.S. Leeuwarden)

1942-1963

1964-1968, 1971

V8-390

V4-203

Onze Kerkelijke Archieven in 1929

1925-1929

V8-522

Oosthoek ( zie : Stichting Buurtwerk de Oosthoek)

 

 

Opbouwwerk ( zie : Centraal Orgaan Leeuwarden)

 

 

Openbaar Leeszaalwezen ( zie : Vereniging voor Openbaar Leeszaalwezen)

 

 

Openbaar Slachthuis en Keuringsdienst van Vee en Vleesch te Leeuwarden ; sedert 1963 : Dienst Slachthuis en Veemarkt en Keuringsdienst van slachtdieren en vlees ; na 1970 : Markt-, Haven- en Slachthuisbedrijf

1922-1932

1933-1940, 1947-1951, 1958-1970

V8-385

V4-47

Openbare Bibliotheek ( zie : Vereniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek)

 

 

Openbare Leeszaal en Bibliotheek ( zie : Vereniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek)

 

 

Openbare Werken Leeuwarden (na 1972 : DSO)

1958-1972

V4-306

Opstap, De ( Projekt Jonge Werklozen)

1982-1985 Sociaal jaarverslag, 1989-

V4-399

Overeenkomst tot Onderlinge Steun (O.T.O.S.) ( zie : Wederkerige Waarborg-Maatschappij O.T.O.S. en Onderlinge Waarborg-Maatschappij O.T.O.S.-varia)

 

 

Overheidspersoneel ( zie : Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel)

 

 

 Paardenfokkerij ( zie : Provinciale Regelingscommissie voor de Paardenfokkerij)

 

 

Pachtbureau der Friesche Maatschappij van Landbouw Leeuwarden

1916, 1917, 1919, 1921

V4-94c

Paedagogisch Adviesbureau ( zie : Fryske Akademy, Paedagogisch Adviesbureau van de Fryske Akademy)

 

 

Parkeergarages ( zie : Stichting ten behoeve van de bouw en exploitatie van parkeergarages in Leeuwarden)

 

 

Parkeergarages Leeuwarden B.V.

Jaarrekening 1981, 1985

V4-397

Parkherstellingsoord ( zie : Vereniging Leeuwarder Parkherstellingsoord)

 

 

Partij van de Arbeid ( zie ook : Rooie Vrouwen)

 

V4-159

Partij van de Arbeid Federatie Leeuwarden

Raadsfractie 1968-

 

Patrimonium ( zie : Woningstichting Patrimonium)

 

 

PATS ( zie : Personeelsvereniging Ambtenaren Ter Secretarie (PATS) te Leeuwarden

 

 

Persmuseum ( zie ook : Nederlands Persmuseum)

 

 

Personeelsvereniging Ambtenaren Ter Secretarie te Leeuwarden

1970, 1980

V4-316

Philadelphia ( zie : Helpt elkander/Philadelphia/Voor het Zorgenkind afdeling in Friesland, te Leeuwarden

 

 

Plaatselijke Oecumenische Raad Leeuwarden

1961, 1962, 1964, 1965, 1966

V4-179

Planologische Dienst ( zie : Provinciale Planologische Dienst in Friesland)

 

 

Pluimveehandel ( zie : Eier-, Pluimvee-, Voeder- en Fruithandel van de V.P.N. / Noord-Nederlandsche Coöperatieve Eier-, Konijnen-, Voeder- en Fruithandel (N.N.C.) )

 

 

Politie ( zie : Gemeente-politie Leewuarden)

 

 

Pootgoed ( zie : Friese Coöperatieve Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed)

 

 

Postdistrict, P.T.T. Leeuwarden

1971

V4-136

Postzegelverzamelaars ( zie : Vereniging van Postzegelverzamelaars "Friesland" te Leeuwarden)

 

 

Practische Hulp ( zie : Vereeniging Leeuwarder Tehuis voor Daklozen)

 

 

Princessehof ( zie : Gemeentelijk Museum Het Princessehof)

 

 

Prinses Marijke school ( zie : Christelijke Industrie- en Huishoudschool)

 

 

Pro Iuventute, arrondissement Leeuwarden

1912, 1913, 1915-1919, 1922, 1924-1932, 1935-1938, 1955, 1958-

1920

V8-179

 

 

 

V4-124

Proeftuin ( zie : Friesche Proeftuin)

 

 

Proefvelden ( zie : Rijkslandbouw-Proefvelden)

 

 

Projekt Spelvoorlichting aan Huis

aug. 1990-juni 1991, aug. 1991-juni 1992

Evaluatieverslag aug. 1990-juni 1993

V4-422

Protestants Christelijke Begrafenisvereniging Leeuwarden

1963, 1965

V4-215

Protestants Christelijke Gezinszorg ( zie : Stichting Protestants Christelijke Gezinszorg)

 

 

Protestants Christelijke Reclasserings-vereniging afdeling Friesland

1965

V8-460

Protestants Christelijke Stichting voor Maatschappelijk Werk Leeuwarden

1964-1969

V4-205

Provinciaal Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk in Friesland ( zie : Provinciaal Gereformeerd Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk in Friesland)

 

 

Provinciaal Comité van A.R. Kiesverenigingen in Friesland / A.R. Propaganda Commissie Friesland / Provinciaal Verband A.R.V.A. Friesland / Provinciaal Verband A.R.J.O.S. Friesland

1955, 1958

V8-472

Provinciaal Comité voor de Vrouwelijke Hulpverlening in Friesland

1958-1962, 1964, 1968, 1970

V4-314

Provinciaal Consulent Natuur- en Milieueducatie Friesland

1983-

V8-518

Provinciaal Drankweer Comité Friesland

1979-

V8-449

Provinciaal Electriciteitsbedrijf in Friesland Leeuwarden

1916, 1920-1941, 1947-1963, 1967

1986-

V8-485

 

V4-375

Provinciaal Gereformeerd Centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk Friesland / "Kristlik Ynformaesje Krantsje voor Jeugd- en Jongerenwerk"

1968-1970, 1975-

V8-409

Provinciaal Opbouworgaan ( zie : Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk)

 

 

Provinciaal Verband van A.R.J.O.S. Friesland

1962, 1963

V8-471

Provinciale Archiefinspecteur in de provincie Friesland, De

1985-

V4-360

Provinciale Archiefinspectie in Groningen

1986-1988, 1991

V4-255

Provinciale Bibliotheek van Friesland / BUMA Bibliotheek

1991-1993, 1996-2000

V4-440

Provinciale Dienst Friesland ( zie : Medezeggenschapscommissie Provinciale Dienst Friesland)

 

 

Provinciale Directie voor de Bedrijfsontwikkeling in Friesland ( zie : Stichting Veevoederbureau voor Friesland)

 

 

Provinciale Friesche Vereeniging Het Groene Kruis

1913, 1914, 1916, 1918-1921, 1923-1942, 1944-1964, 1968-1971

V8-154

Provinciale Friesche Vereeniging voor Vreemdelingen-Verkeer Leeuwarden

1940, 1943-1946, 1948, 1950, 1952, 1956, 1951, 1959, 1964

1921-1925, 1927, 1965-1968, 1970-

Jaarboekjes : 1925, 1926 (2), 1928

V4-76

 

 

 

V8-123

Provinciale Friese Schoonheids Commissie

1951

V4-319

Provinciale Hervormde Jeugdraad in Friesland (PHJR), Leeuwarden

1974

V4-210

Provinciale Jeugdraad in Friesland

1961-1963

V8-482

Provinciale Keuringsdienst van Waren ( zie : Keuringsdienst van Waren)

 

 

Provinciale Melkcontrole-Dienst voor Friesland

1959

V8-480

Provinciale Planologische Dienst in Friesland

1955, 1956

V4-320

Provinciale R.K. Vereniging voor Kinderbescherming in de provincie Friesland

1958, 1959, 1961, 1962, 1966

V4-233

Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in de provincie Friesland

1966, 1967, 1972

1962, 1964, 1975

V8-352

V4-223

Provinciale Regelingscommissie voor de Paardenfokkerij Friesland

1911-1916

V8-180

Provinciale Vereniging voor Natuurbescherming "It Fryske Gea" ( zie : It Fryske Gea)

 

 

Provinciale Waterstaat van Friesland

1975-

V4-230

Provinciale Waterstaat van Friesland, Scheepvaartbeweging op de Provinciale vaarwegen in Friesland

1959-

V4-321

Provincie Fryslân

Sociaal jaarverslag 2002, Burgerjaarverslag 2004, 2005

V4-488

 Quick ( zie : Gymnastiek-Vereniging "Quick" Huizum, Leeuwarden

 

 

 Raad der Varende Gemeente, Commissie : Schippersraad

1943

V4-160

Raad Maatschappelijke Dienstverlening Friesland

1975

V4-317

Raad van Arbeid Leeuwarden

1922

V4-122

Raad voor Bejaardenaangelegenheden Leeuwarden

1971

V4-145

Raad voor de Kinderbescherming Leeuwarden

1956-1958, 1962, 1964-1967, 1987-

V4-198

Raad voor het Cultuur Beheer

1990, 1991, 1993, 1994

V4-412

Raad voor Jeugdaangelegenheden in de gemeente Leeuwarden ( zie ook : Stichting Raad voor Jeugdaangelegenheden in de gemeente Leeuwarden)

1970, 1971, 1972, 1974

V4-144

RABO Bank Friesland ( zie ook : Boerenleenbank)

1974, 1975, 1979-

V4-151

Raiffeisenbank ( zie : Coöperatieve Raiffeisenbank)

 

 

Rechtbank en Kantongerechten Leeuwarden

1999

V4-476

Reclassering ( zie : Nederlandsch Genootschap tot zedelijke Reclassering, Rooms katholieke reclasseringsvereniging, Protestants Christelijke Reclasserings-Vereniging afdeling Leeuwarden)

 

 

Reclasseringsraad Leeuwarden

1982-

V4-387

Recreatie ( zie : Dienst voor Sport en Recreatie)

 

 

Recreatiediensten ( zie : Stichting Recreatiediensten)

 

 

Recreatieschap voor het Friese Waterland "De Marrekrite"

1951, 1958, 1959-1968, 1969-

V8-373

Regelingscommissie voor de Paardenfokkerij ( zie : Provinciale Regelingscommissie voor de Paardenfokkerij)

 

 

Regio Noord-Friesland

Jaarverslag 1994, 1995, 1997, 1998

V4-441

Regionaal Preventieburo Friesland

1988-

V4-392

Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg / RIAGG Friesland

 

 

Regionale Opleidings Commissie voor de Bouwnijverheid Leeuwarden

1971

V4-138

Regnboog, De ( zie : Stichting Clubhuizen voor ongeorganiseerde Arbeidersjeugd)

 

 

Reinigings- en Ontsmettingsdienst ( zie : Gemeente-Reiniging)

 

 

Remonstrantse Kring Leeuwarden

1967

V8-461

Revalidatie ( zie : Stichting Revalidatie) ; sinds 1 januari 1997 : Stichting GGZ Friesland

 

 

RIAGG Friesland

1983-1988, 1990-

V4-390

Rijks Hogere Burger-School

1878-1881, 1886-1889

V8-190

Rijksarchief of E.A. ( zie : Archiefdienst)

 

 

Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis ; per 1 september 1989 voortgezet als : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis)

1938-1973, 1975, 1976

V4-280

Rijksdienst voor de Monumentenzorg

1974

1995, 1997

V8-523

V4-450

Rijkslandbouw Consulentschap Leeuwarden

1954, 1951

V8-470

Rijkslandbouw-Proefvelden in (Noordelijk en Westelijk) Friesland

1897, 1925, 1926, 1931-1951

V8-183

Rijkslandbouwwinterschool Leeuwarden

1921, 1922, 1926, 1927, 1930, 1931, 1935-1943

V4-79

Rijksplanologische Dienst Den Haag

1978

V4-294

Rijkspolitie te water, district Leeuwarden

1979-

V4-162

Rijkspolitie, korps, district Leeuwarden

1978-

V4-272

Rooie Vrouwen

1987, 1988

V8-530

Rooms Katholieke Begraafplats ( zie : Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats)

 

 

Rooms Katholieke Bibliotheek Leeuwarden

1961, 1964, 1966

V8-416

Rooms Katholieke Reclasseeringsvereeniging, afdeling Leeuwarden

1920, 1922

V8-312

Rotary Club Leeuwarden-Zuid

1995, 1996

V4-446

Ruiterskwartier ( zie : Stichting Ruiterskwartier)

 

 

 S.O.S. Telefonische Hulpdienst ( zie : Stichting S.O.S. Telefonische Hulpdienst)

 

 

Samenwerkende Bewoners Organisaties (SBO)

2001

V4-322

Sanatorium ( zie : Friesch Volks-Sanatorium)

 

 

Scheepvaartbeweging ( zie : Provinciale Waterstaat van Friesland ; Scheepvaartbeweging op de Provinciale Vaarwegen in Friesland)

 

 

Schilderkunst ( zie : Maatschappij van Schilder- en Teekenkunst)

 

 

Schipperskinderen ( zie : Schoolfonds voor Schipperskinderen)

 

 

Schippersraad ( zie : Raad der Varende Gemeente)

 

 

Scholengemeenschap voor Christelijk Huishoud- en Nijverheidsonderwijs ( zie : Christelijke Industrie- en Huishoudschool - Prinses Marijke)

 

 

School- en Beroepskeuze ( zie : Katholieke Stichting voor School- en Beroepskeuze Friesland)

 

 

School voor Individueel Onderwijs ( zie : Sint Petrusschool Leeuwarden)

 

 

Schooladviesdienst

1972, 1973,1976, 1977

 

Schooladviesdienst Leeuwarden

1972-1977

V4-141

Schoolartsendienst district Stiens

1955-1967, 1969-1973, 1974-1977

Tussentijds verslag 3 aug. 1970-15 nov. 1970.

V4-492

Schoolfonds voor Schipperskinderen in Friesland

1886-1896, 1898-1902, 1910-1913, 1915, 1919-1922

V8-241

Schoolpsychologie ( zie : Federatie voor Kinder- en Schoolpsychologie)

 

 

Schooltandverzorging ( zie : Stichting tot bevordering der Schooltandverzorging)

 

 

Schoonheids Commissie ( zie : Provinciale Friese Schoonheids Commissie)

 

 

Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht Den Haag

1978-1992, 1994-2003

V8-437

Sint Petrusschool te Leeuwarden

1963

V8-475

Slachthuis ( zie : Openbaar Slachthuis)

 

 

Sociaal Psychiatrische

Dienst voor Friesland ( zie : Stichting "Het Friesche Patronaat")

 

 

Sociale Dienst ( zie : Stads-Armenkamer)

 

 

Sociale en Diakonale Arbeid ( zie : Christelijk Centrum ten dienste van Sociale en Diakonale Arbeid)

 

 

Sociale Werkplaatsen ( zie : Federatie van Sociale Werkplaatsen)

 

 

Sociale Werkvoorziening ( zie : Stichting Friese Werkverbanden Sociale Werkvoorziening ; Dienst Sociale Werkvoorziening Leeuwarden ; Stichting "Leeuwarder Werkgemeenschap")

 

 

Sociale Zaken ( zie : Stads-Armenkamer)

 

 

Sociëteit voor Bejaarden ( zie : Stichting Sociëteit voor Bejaarden)

 

 

Solidair Friesland ( zie : Stichting Katholiek Sociaal Caritatief Centrum Friesland)

 

 

Spaarbank Leeuwarden

1889, 1892-1925, 1934, 1935, 1939-1941, 1943, 1945, 1953, 1951, 1958, 1961, 1963, 1965

V4-84

Spaarkas Leeuwarden

Verslag over het 1e 10-jarig tijdvak 1848-1851

1850, 1851

V4-128

Speeltuin-vereeniging "Jong Leven" Leeuwarden

1942, 1943

V8-187

Spel- en Opvoedingsvoorlichting ( zie : Stichting Spel- Opvoedingsvoorlichting)

 

 

Spelleiders- en Kindercursus , gehouden te Leeuwarden

1914, 1915

V8-186

Spelvoorlichting ( zie : Projekt Spelvoorlichting aan Huis ; Opstap ; Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting)

 

 

Spoorwegmaatschappijen - Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 1863-1916 ; Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij 1980-1916 ; deze twee samen (vanaf 1937 de N.V. Nederlandse Spoorwegen) 1917-1940 (zie : Vc 107)

 

 

Sport ( zie : Dienst voor Sport en Recreatie)

 

 

Sport- en Ontspanningsvereniging "Leeuwarder Postale"

1956, 1958-1961

V4-111

Sportcentrum Friesland

1981-1983

V4-430

Sportstichting ( zie : Leeuwarder Sportstichting)

 

 

St. Anthonij Gasthuis Leeuwarden

1851-1990

V8-124

St. Bonifacius-hospitaal Leeuwarden ( zie ook : Vereeniging tot Verpleging van zieken in het St. Bonifacius-Hospitaal)

1916

V4-115

St. Joseph ( zie : Woningstichting "St. Joseph")

 

 

Stads-Armenkamer Leeuwarden ( sedert 1935 : Gemeentelijke instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon ; sedert 1936 : Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken ; sedert 1963 : Gemeentelijke Sociale Dienst)

1933-1939, 1946-1949, 1950-1965

1904, 1905, 1911-1920, 1922, 1931

V4-59

 

V8-400

Stadsbank van Leening Leeuwarden

1888-1890, 1892, 1894-1897, 1909-1914, 1916, 1919, 1920, 1922-1935

V4-61

Stadsgewest Leeuwarden, Bestuurlijk Overlegplatform

1992, 1993

V4-436

Stadsontwikkeling ( zie : Dienst Stadsontwikkeling)

 

 

Stads-Ziekenhuis Leeuwarden (MCL)

1934-1939, 1949, 1952, 1982

V4-53

Stedelijk Gymnasium Leeuwarden

1858, 1859,1932-1939

V4-43

Steunpunt Bestrijding Sexueel Geweld Friesland

1990-1995

V4-417

Stiching Fryske Kultuerried Leeuwarden

 

 

Stiching S.O.S. Telefonische Hulpdienst Leeuwarden-Friesland

1970, 1975-

V4-222

Stichting "Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland"

1995

1996

V8-545

V4-464

Stichting "De Leeuwarder Muziekschool"

1962-1964

V8-446

Stichting "De Zonnebloem" ; sedert 1966 : Stichting Vorming Werkende jeugd Noord-West Friesland ; samen met : Stichting Ontwikkeling Bedrijfsjeugd)

1960-1968

V8-396

Stichting "Funs Universitaire Festiging Fryslan"

1978-

V4-288

Stichting "Het Friesche Patronaat", S.P.D. voor Friesland

1954, 1955, 1959-1965

V4-104

Stichting "Leeuwarder Jeugd Tamboer-, Pijper- en Lyrakorps" (Pasveerkorps)

1984

V4-414

Stichting "Leeuwarder Werkgemeenschap" Leeuwarden

 

V4-104

Stichting "Leeuwarder Werkgemeenschap" Leeuwarden ( zie ook : Archief St. "L.W.G. "

1950, 1960, 1961, 1981

 

Stichting "Wilhelminaoord", St. Nicolaasga

Rekening : 1969 Begroting : 1971

V4-167

Stichting Agogische Akademie Friesland Leeuwarden

1974-

V4-213

Stichting Archiefschool (vanaf 2000 : Archiefschool)

1998, 1999, 2000-2005, 2006-2008

V4-477

Stichting Beeldende Kunst Friesland

1984-

V4-371

Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland

 

V8-545 V4-464

Stichting Bejaardenwerk Leeuwarden

1976- ; Hierbij Sociale medische alarmering 1995-

V4-261

Stichting Bondsspaarbank Leeuwarden

1966-1969, 1973, 1986, 1987

V4-156

Stichting Bonifatiustoren Leeuwarden

1973, 1976-1980

V8-362

Stichting Borgstellingsfonds voor Friesland Leeuwarden ( zie ook : dossier 1.82513 Borgstellingsfonds)

1941, 1942, 1944-1950

1951, 1954-1965

V8-133

 

V4-132

Stichting Buurt- en Speeltuingemeenschap "Rengerspark" Leeuwarden

1965, 1966

V4-246

Stichting Buurtwerk De Oosthoek Leeuwarden

1962, 1963, 1970

V4-236

Stichting Buurtwerk De Wielenpolle Leeuwarden

1961-1966

V4-237

Stichting Centraal Studenten Decanaat Leeuwarden

1978, 1980

V8-536

Stichting Centrale Organisatie voor Werkgelegenheidsprojecten en werkloosheidsopvang in Friesland (zie : Wurkympuls)

 

 

Stichting Christelijke Tehuizen voor Geestelijk Gehandicapten Friesland

1965-1968

V4-186

Stichting Clubhuizen voor Ongeorganiseerde Arbeidersjeugd Leeuwarden (STINS) ; sinds 1962 : Stichting Clubhuizen Regenboog-Stins

1959, 1960 ( Alleen financieel), 1961-1965

1950-1953, 1966-1968 ; Winterprogramma 1954, 1955

V4-175

 

 

V8-222

Stichting Culturele Centra Leeuwarden

1977-

V4-377

Stichting Dagverblijven voor Gehandicapten voor Leeuwarden e.o.

1968-1973, 1977, 1979

V8-355

Stichting Federatie Gezinsverzorgingsinstellingen Leeuwarden

1981, 1987 ; Ondernemingsraad 1989, 1990, 1992

V4-262

Stichting Film en Wetenschap

Jaarboek 1992-1996

V8-543

Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslan

1986-1992, 1997, 2000-2005

V4-368

Stichting Fries Bureau voor School- en Beroepskeuze Leeuwarden ( zie ook : Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg)

1967, 1968, 1971,1974

V4-142

 

Stichting Fries Grafisch Museum

1979-1983

V4-381

Stichting Friese Werkverbanden Sociale Werkvoorziening

1978-1984

V4-425

Stichting Friesland "1940-1945"

1947- ; + Tien jaar Vereniging Friesland 1940-1945, 1945-1955

V8-151

Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk

 

1948-1962, 1964-1969, 1972, 1973

V8-168 V4-312

Stichting Friesland voor Ontwikkelingssamenwerking

1968-1972

V4-380

Stichting Fryske Kultuerried Leeuwarden

1947-1949, 1955, 1951-1959

1953, 1954, 1968, 1991, 1992

V8-152

 

V4-147

Stichting Gereformeerd Centrum ten dienste van de samenlevingsopbouw in Friesland ( zie : Christelijk Centrum ten dienste van Sociale en Diakonale Arbeid enz.)

 

 

Stichting Gereformeerd Verzorgingstehuis Hoeksterkerkhof 16, Leeuwarden

1966-1968

V8-418

Stichting GGZ Friesland

1995-2005

V4-461

Stichting Historisch Boerderij-onderzoek Arnhem

1979-

V8-453

Stichting Hoger Technisch en Economisch Onderwijs ( zie : Technisch Onderwijs)

 

 

Stichting Jongerenhuisvesting Leeuwarden

1973-1979

V8-384

Stichting Katholiek Sociaal Caritatief Centrum Leeuwarden

1961, 1963, 1973 ; Vanaf 1974 : Solidair Friesland 1974, 1975, 1976, 1979, 1981

V4-182

Stichting Kinderopvang Leeuwarden

1987

V4-462

Stichting Klinisch Chemisch Laboratorium Leeuwarden

1968, 1969

1998-2003

V8-407

V4-474

Stichting Kreativiteitscentrum Leeuwarden

1973, 1974, 1980

V4-439

Stichting Leeuwarder Gemeenschap Sektie Jeugd te Leeuwarden

1962

V8-479

Stichting Maatschappelijk Welzijn Geestelijk Gehandicapten in Friesland

1987, 1988

V4-424

Stichting Middelbare Technische School ( zie : Technisch Onderwijs)

 

 

Stichting Moderne Architectuur Friesland

1977-1981, 1983, 1985

V4-416

Stichting Monument van de Maand

1986-

V4-421

Stichting Monumentenwacht Friesland

1996

V8-548

Stichting Nanning Hendrik Bulthuis

1987-1990

V4-391

Stichting Nationaal Restauratiefonds

1996

V4-458

Stichting Noordelijk Instituut voor Nijverheid en Techniek

1972

1969

V8-372

V4-225

Stichting Ontwikkeling Bedrijfsjeugd Leeuwarden ; sedert 1966 : Stichting Vorming werkende Jeugd Noord-West Friesland (samne met : Stichting "De Zonnebloem") ; ( zie ook onder : Stichting "De Zonnebloem")

1965, 1966

V8-401

Stichting Prins Bernard Fonds ( zie : Anjerfonds Friesland)

 

 

Stichting Projekt Mensen Zonder Werk ( zie ook : Vrijwilligers Vakature Bank Leeuwarden)

1982

 

Stichting Protestant Christelijke Gezinszorg Leeuwarden

1959, 1967, 1968

V4-202

Stichting Raad voor Jeugdaangelegenheden in Friesland Leeuwarden ( zie ook : Raad voor Jeugdaangelegenheden)

1970

V4-144a

Stichting Recreatiediensten Friesland Leeuwarden Stichting

1970

V8-342

Stichting Regionaal Orgaan tot Bevordering van het Leerlingstelsel in Friesland

1951-1960, 1963, 1965, 1966, 1976

V4-163

Stichting Regionaal Orgaan voor het Leerlingwezen in Friesland ( zie : Stichting Regionaal Orgaan tot Bevordering van het Leerlingstelsel in Friesland)

 

 

Stichting Revalidatie Friesland Leeuwarden

1956-1966, 1972

V8-368

Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats

1980

V4-418

Stichting Ruiterskwartier Jongerenontmoetingscentrum Leeuwarden

1972, 1973

V4-229

Stichting Sociaal Kultureel Werk voor de Jeugd in Leeuwarden

1976-

V4-354

Stichting Sociëteit voor Bejaarden Leeuwarden

1951-1963

V4-181

Stichting Spel en Opvoedingsvoorlichting

1989-

V4-403

Stichting St. Bonifatius-Hospitaal ( zie : Vereeniging tot verpleging van zieken in het St. Bonifatius-Hospitaal)

 

 

Stichting Stadsvernieuwingskorporatie Leeuwarden

1977-

V4-290

Stichting Tehuizen voor Gehandicapten op Algemene Basis te Leeuwarden

1963

V8-474

Stichting ten behoeve van de bouw en exploitatie van parkeergarages in Leeuwarden

Jaarrekening 1980, 1983, 1985

V4-398

Stichting ter voorkoming van schade aan kabels en leidingen in Friesland ( zie : KLIC-Friesland)

 

 

Stichting tot Bevordering der Schooltandverzorging in de gemeente Leeuwarden

1962, 1963, 1966-1968 ; Begroting 1963, 1964, 1968, 1969

V4-166

Stichting tot Bevordering van het Buurtwerk in het Noorden (S.B.B.N.)

1959, 1960

V8-441

Stichting tot Exploitatie van Volkstehuizen "De Terp" Leeuwarden

1952, 1983, 1984, 1986-2003

V4-172

Stichting Uitgebreid Technische School ( zie : Technisch Onderwijs)

 

 

Stichting V.V.V. Friesland Leeuwarden

1971, 1973, 1975-1977, 1995, 1996, 1998 ; V.V.V. Leeuwarden 1903, 1955, 1966 ; Fries Bureau voor Toerisme 1995

V4-241

Stichting Vacantie-ontspanning voor de jeugd Leeuwarden

1931, 1936 en 1939 onvindbaar

1953

V4-113

 

V8-329

Stichting Veevoederbureau voor Friesland Leeuwarden ; sedert 1972/1973 uitgegeven met : Provinciale Directie van de Bedrijfsontwikkeling in Friesland

1968-1970

1955-1968 ; Verkorte verslagen 1956-1958, 1959-, 1975 en 1976 ontbreken

V4-170

 

V8-296

Stichting Verzetsmuseum Friesland

1986-

V8-369

Stichting Volkskrediet Leeuwarden

1953,1954, 1956, 1958-1965, 1968, 1969

V4-343

Stichting Voogdijinstellingen Noord-Nederland

1970, 1971

V8-341

Stichting voor Christelijk B.L.O. Leeuwarden

1966

V4-460

Stichting voor Historisch Onderzoek Den Haag

1979-

V4-298

Stichting voor Jeugd en Gezin Friesland

1975-1980

V4-221

Stichting Vorming Werkende jeugd Noord-West Friesland ( zie : Stichting "De Zonnebloem")

 

 

Stichting Vrouwen-Emancipatie Friesland ; voortgezet als Emancipatiebureau Friesland

1988-1991 ; 1991 Laatste jaarverslag van SVEF

V4-394

Stichting Werk en Welzijn, Emmakade ZZ 66a, Leeuwarden

1982

V4-347

Stichting Werkplaats tot Herstel van Antiek Textiel te Haarlem

1951, 1959-1963

V8-300

Stichting Wolwezensried Fryslân

1991-1994

V4-423

Stichting"Fryske Ambachts- en Folkskunst" Leeuwarden

1948-1950

V4-72

Stins, De ( zie : Stichting Clubhuizen voor Ongeorganiseerde Arbeidersjeugd)

 

 

Stofzuigerfabrieken ( zie : Verenigde Stofzuigerfabrieken)

 

 

Streekarchivariaat ( zie : Archiefdienst)

 

 

Stremsel- en Kleurselfabriek ( zie : Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek)

 

 

Studentenvereniging Io Vivat

1987-1988

V8-534

 Techniek ( zie : Stichting Noordelijk Instituut voor Nijverheid en Techniek)

 

 

Technisch Onderwijs (C.T.S.)

1960

1961, 1965, 1966

V4-161

V8-391

Technisch Onderwijs (St. H.T.E.O) / H.T.S.

1969, 1971-1981

V4-208

Technisch Onderwijs (St. U.T.S.) ; sedert 1868 : M.T.S.

1958-1968, 1969-

1981

V4-168

V8-427

Technisch Onderwijs (Vereeniging De Ambachtsschool) ; sedert 1914 : "Vereeniging voor Middelbaar-Technisch en Ambachtsonderwijs"

1892-1914

1914-1964, 1966, 1967

V8-169

V8-170

Technisch Onderwijs (Vereeniging voor L.T.O. ; Technische School en Avondnijverheidsschool)

1965-1978

1980

V8-364

V4-300

Teekenkunst ( zie : Maatschappij van Schilder- en Teekenkunst)

 

 

Telefonische Hulpdienst Friesland Leeuwarden

1970, 1975-

V4-222

Thomassen & Drijver - Verblifa

Financieel en sociaal jaarverslag 1992

V4-428

Toynbee-Vereeniging "Onze Avondjes" Leeuwarden

1894, 1896-1908, 1910, 1911 ontbreekt

V8-265

Tresoar / Fries Historisch en Letterkundig Museum

2004

Ondernemingsraad 2003, 2004

 

V4-490

Triotel ( zie : Dienst voor Gezondheidszorg)

 

 

Tuberculose ( zie : Vereeniging tot Bestrijding van de Tuberculose" )

 

 

Turnkring Friesland

1980-1983

V4-431

 Uitgebreid Technische School ( zie : Technisch Onderwijs)

 

 

 Vacantiekolonies ( zie : Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies)

 

 

Vacantie-ontspanning ( zie : Stichting Vacantie-ontspanning)

 

 

Vakbeweging ( zie : FNV Afdeling Leeuwarden)

 

 

Valkenclub "Jacoba van Beieren" Leeuwarden

1963

V4-197

Van der Heem N.V. Sneek

 

V4-217

Varkensstamboek in Friesland

1964

V8-476

Veehandel ( zie : Markt- en Havendienst)

 

 

Veemarkt ( zie : Openbaar Slachthuis)

 

 

Veevoederbureau ( zie : Stichting Veevoederbureau)

 

 

Verblifa ( zie : Thomassen & Drijver-Verblifa)

 

 

Verbruikerscoöperatie "Excelsior" ( zie : Coöperatieve (Procductie- en verbruiksvereniging u.a. "Excelsior")

 

 

Vereeniging "Cooperatieve Zuivelfabriek Wirdum U.A." te Wirdum

1941-1954 ; Zie verder het archief

V8-456

Vereeniging "De Ambachtsschool" Leeuwarden (zie : Technisch Onderwijs)

 

 

Vereeniging "De Friesche Bouwkring"

Jrg 16, 68 (1962, 1963), 69 (1963, 1964), 70 (1964, 1965)

V8-246

Vereeniging "Het Bureau voor Animale Vaccinatie" te Leeuwarden

1914-1917, 1919

V8-128

Vereeniging "Volksonderwijs" afdeling Leeuwarden

1878, 1883

V8-422

Vereeniging Christelijk Hulpbetoon departement Leeuwarden

1856-1878

V8-140

Vereeniging de Leeuwarder Burgerwacht Leeuwarden

1921

V4-51

Vereeniging Leeuwarder Tehuis voor daklozen "Practische Hulp"

1929, 1943, 1945 ;

Exploitatierekening 1929, 1932-1938, 1940

1926, 1933-1942, 1948-1975

V4-123

V8-178

Vereeniging Leeuwarder Watersport

Clubboekjes : 1918, 1919, 1920 (in bruikleen van LWS), 1921-1941, 1947-

1974-1979

V8-387

Vereeniging Nijverheid Leeuwarden

1856-1879, 1881-1888, 1890-1910

V8-174

Vereeniging tot Behartiging van de geestelijke en zedelijke belangen der Zuiderzee-arbeiders "Het Kompas"

 

1929

V8-285

Vereeniging tot Bestrijding van de Tuberculose Leeuwarden

1908-1922, 1925-1941

V8-143

Vereeniging tot Bevordering van Volksgezondheid Leeuwarden

1869-1892, 1894, 1896, 1897, 1900

V8-192

Vereeniging tot Bevordering van zedelijke ontwikkeling Leeuwarden

1897-1901 ; Van de jongensavondjes 1901, 1902

V8-274

Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van een of meer Kweekscholen tot Opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen aan Christelijke Scholen gevestigd te Leeuwarden

1911-1929, 1931-1940

V8-410

Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Hervormde Kweekscholen voor Onderwijzers en Onderwijzeressen in Friesland, gevestigd in Leeuwarden

1930, 1931

V8-540

Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg te Leeuwarden

1888-1926, 1934-1942

V8-126

Vereeniging tot verpleging van zieken in het St. Bonifacius-Hospitaal te Leeuwarden ( zie ook : Stichting St. Bonifacius-Hospitaal)

1912-1941, 1917-1919, 1921, 1923, 1926, 1931-1934, 1937-1940

V8-188

Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden in Friesland

1920, 1922

1934, 1935 zijn onvindbaar!

V8-445

V9-259

Vereeniging voor Lager Technisch Onderwijs te Leeuwarden ( zie : Technisch Onderwijs)

 

 

Vereeniging voor Middelbaar-technisch- en Ambachtsonderwijs ( zie : Technisch Onderwijs)

 

 

Vereeniging voor Veilig Verkeer voor Leeuwarden

1934

1936, 1938

V8-330

V4-195

Vereeniging voor Volksbijeenkomsten Leeuwarden

1868-1895, 1897-1917

V8-184

Vereeniging voor Volkshuisvesting Leeuwarden ( zie ook : Archief Vereeniging voor Volkshuisvesting)

1923-1925, 1927-1929, 1931, 1933, 1936, 1939-1941, 1982

V4-99

Verenigde Stofzuigerfabrieken N.V. Leeuwarden ( zie ook : Van der Heem N.V.)

1962, 1963

V4-218

Vereniging Openbare leeszaal en Bibliotheek Leeuwarden ; sedert 1962 "Openbare Bibliotheek"

1905-1911, 1913-1934, 1950, 1951, 1953, 1951-1959, 1963

1931, 1935-1949, 1981-

V8-166

 

 

 

V4-92

Vereniging "De Friesche elf steden"

1947

V4-88

Vereniging "De Leeuwarder Industrie- en Huishoudschool"

1906-1927, 1927-1955, 1951-1967

1968

V8-155

 

V4-162

Vereniging "Hendrick de Keyser"

1918, 1919, 1921, 1926, 1929, 1931, 1936, 1938, 1968, 1972

V4-154

Vereniging "Het Groene Kruis" te Huizum, Lekkum en Miedum

1951

V8-316

Vereniging "Het Groene Kruis" te Leeuwarden

1914, 1915

V8-315

Vereniging "Het Hoogeland"

 

 

Vereniging "Kinderbewaarplaats" Leeuwarden

1950

V4-105

Vereniging "Kinderzorg’ in de classis Leeuwarden der Nederlandsch Hervormde Kerk

1935, 1936, 1938, 1949

V4-98

Vereniging "Raad en Daad" afdeling Friesland, van de Hendrik Pierson-Vereniging Leeuwarden ; zie verder : Hendrik Pierson-Vereniging afdeling Friesland

1959, 1960, 1962

V8-356

Vereniging Friesland 1940-1945 ( zie : Stichting Friesland 1940-1945)

 

 

Vereniging Kinderdagverblijf Leeuwarden

1969-

V8-354

Vereniging Leeuwarder Parkherstellingsoord Leeuwarden

1927, 1928, 1936

V8-177

Vereniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek, sedert 1962 "Openbare Bibliotheek"

1952

V8-166

V4-92

Vereniging tot Instandhouding van een Consultatiebureau voor Alcoholisme in de provincie Friesland, Leeuwarden ; later : idem voor Alcohol en Drugs

1951-1955, 1960-1963, 1970-

1956-1959, 1964-1966

V8-236

 

V4-178

Vereniging tot oprichting en exploitatie van een Friesch Volks-Sanatorium (zie : Friesch Volks-Sanatorium)

 

 

Vereniging tot Voorlichting bij Beroepskeuze Leeuwarden ( zie ook : Gemeentelijke Commissie tot Voorlichting bij Beroepskeuze)

1938, 1941, 1942, 1944, 1946, 1947

V4-164

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

1916-1936, 1938-1941, 1946-1960, 1970-1977

V8-439

Vereniging van Nederlandse Gemeenten afdeling Friesland

1917, 1921-1928, 1030, 1931, 1934

V8-111

Vereniging van Postzegelverzamelaars "Friesland" te Leeuwarden

1948

V8-462

Vereniging voor Gezinsverzorging in Leeuwarderadeel

1951

V8-478

Vereniging voor Openbaar Leeszaalwezen in Friesland

1950-1958, 1965-1967, 1971-1980

1980-

V8-225

 

V4-267

Vereniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken Den Haag

1958, 1959, 1962, 1963, 1969

V8-443

Vereniging voor Terpenonderzoek

1926, 1928, 1953-1966, 1970-1998

1966, 1970

V8-452

 

V4-313

Vereniging voor Vreemdelingen-Verkeer ( zie : Provinciale Friesche Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, Stichting Vereniging voor Vreemdelingenverkeer)

 

V8-419

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer V.V.V.-Leeuwarden

1968

V8-419

Verkeersburo Stichting Vereniging voor Vreemdelingen-Verkeer ( zie : Stichting Vereniging voor Vreemdelingen-Verkeer)

 

 

Verslag van de Commissie Archeologisch Stadskernonderzoek Leeuwarden

1977-1979

V8-450

Verzetsmuseum ( zie : Stichting Verzetsmuseum Friesland)

 

 

Voederhandel ( zie : Eier-, Pluimvee-, Voeder- en Fruithandel van de V.P.N. / Noord-Nederlandsche Coöperatieve Eier-, Pluimvee-, Konijnen-, Voeder- en Fruithandel (N.N.C.)

 

 

Voetbal Vereniging "Leeuwarden"

1956, 1951

1958-1960

V4-151

V8-284

Voetbalbond ( zie : Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond Afdeling Friesland)

 

 

Vogelbeschermingswacht Leeuwarden e.o.

1970-1980, 1982-1989

1995-1997, 2000, 2004, 2006

V8-343

 

V4-478

Vogelbeschermingswacht Stiens e.o.

1994, 1995, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005

V4-450

Vogelbeschermingswachten ( zie : Bond van Friese Vogelbeschermingswachten)

 

 

Volksbijeenkomsten ( zie : Vereeniging voor Volksbijeenkomsten)

 

 

Volksgaarkeuken ( zie : Leeuwarder Volksgaarkeuken)

 

 

Volksgezondheid ( zie : Vereeniging ter Bevordering van Volksgezondheid, Provinciale Raad voor de Volksgezondheid, Laboratorium voor de Volksgezondheid)

 

 

Volkshogeschool "Allardsoog" Bakkeveen

1978

V4-282

Volkshuisvesting ( zie : Directie Volkshuisvesting en Vereeniging voor Volkshuisvesting)

 

 

Volksonderwijs ( zie : Vereeniging "Volksonderwijs")

 

 

Volksuniversiteit Leeuwarden ( opgericht in 1941)

1941, 1942

V4-165

Volksuniversiteit voor Friesland

1920-1922

V8-272

Voogdijinstellingen ( zie : Stichting Voogdijinstellingen)

 

 

Voogdijraad Leeuwarden

1929-1934, 1953-1955

V8-194

Voogdijvereniging "Tot steun" , Nederland / idem afdeling Friesland

1964, 1967

V8-402

Vorming werkende Jeugd Noord-West Friesland ( zie : Stichting Vorming Werkende Jeugd Noord-West Friesland)

 

 

Vormingscentrum "De Oorsprong" St. Nicolaasga

1970

V8-375

Vrijwilligers Vakature Bank Leeuwarden

1981

V4-437

V4-438

Vrijzinnige Hervormden ( zie : Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden)

 

 

Vrouwelijke ( zie : Provinciaal Comité voor de Vrouwelijke Hulpverlening in Friesland)

 

 

Vrouwen Zendings Thuisfront in Friesland

1972-1976, 1980

V8-370

Vrouwen-adviescommissie voor de Woningbouw ( zie : Algemeen Vrouwencomité "Tot opbouw")

 

 

Vrouwenbond P.V.D.A. Friesland

1963, 1964

V8-477

Vrouwenemancipatie ( zie : Stichting Vrouwenemancipatie Friesland (SVEF) )

 

 

Vrouwen-Hulp_Vereeniging "Draagt Elkanders lasten" Leeuwarden

1931

V8-198

Vrouwen-Vereniging tot Bevordering der Gezondheidsbelangen Leeuwarden

1871, 1873-1875, 1877

V8-197

 Waterschap "De Middelsékrite" ( zie : Middelsékrite")

 

 

Waterschap Friesland : Milieu-Alarmnummer Friesland

1996

V4-467

Waterschapsstreekarchief Gorredijk

1997-2001

V4-459

Watersportvereniging "De Meeuwen" (gids voor het komende jaar, geen jaarverslag)

1947, 1961-

V8-388

Waterstaat ( zie : Provinciale Waterstaat van Friesland)

 

 

Wederkerige Waarborg-Maatschappij O.T.O.S. Leeuwarden (1942-1963 ; 1951-1963 : Onderlinge Waarborg-Maatschappij O.T.O.S. Leeuwarden ; na 1963 samen)

1951-1963

1964-1968, 1971

V8-390

V4-203

Weduwen- en Weezenbeurs voor onderwijzers in Friesland ( zie : Hoofdcommissie van het Bestuur der Weduwen- en Weezenbeurs)

 

 

Wegenbouwcentrum ( zie : Noordelijk Technisch Wegenbouwcentrum)

 

 

Werkloosheidsverzekering ( zie : Gemeentelijke Dienst der Arbeidsbemiddeling en Werkloosheidsverzekering)

 

 

Werkplaats tot herstel van antieke textiel ( zie : Stichting Werkplaats tot herstel van antieke textiek)

 

 

Werkverschaffing Leeuwarden

1887-1898, 1900-1903

V8-210

Wielenpolle ( zie : Stichting Buurtwerk Wielenpolle)

 

 

Wijkraad Bilgaard Leeuwarden

1970-1973

V8-360

Wilhelminaoord ( zie : Stichting Wilhelminaoord)

 

 

Wolwezensried in Fryslân ( zie : Stichting Wolwezensried Fryslân)

 

 

Woningbedrijf Leeuwarden

1993-1940, 1949, 1951, 1958-1968, 1970-, 1987 ontbreekt

1931

V4-65

 

 

 

V8-386

Woningbouw Vereeniging "Beter Wonen" ( zie : Arbeiders Woningbouw Vereeniging "Beter Wonen")

 

 

Woningstichting "Ons Belang" Leeuwarden

Balans 1926, 1927, 1929-1932

V4-103

Woningstichting "Patrimonium" Leeuwarden

1917, 1918, 1947-1950, 1961-1966

1918, 1920-1946

V4-102

 

V8-203

Woningstichting "St. Joseph" Leeuwarden

1923-1925, 1927, 1929-1931, 1933-1937, 1940, 1941, 1948

1932 : zie B&W 1933/1279, 1938 : zie B&W 1939/2396, 1939 : B&W/2970

V4-101

Woningstichting in de gemeente Leeuwarderadeel (later : Woningstichting in de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel)

1934, 1937, 1938, 1940, 1941, 1944, 1945, 1950-1953, 1955

Jaarstukken 1950-1954

V8-202

 

 

 

V4-103a

Woningvereeniging Leeuwarden

1907-1938, 1940-1945, 1947-1956

 

1961

 

V8-238

 

V4-201

Woonconsumenten Belangen Leeuwarden

1995

V4-455

Wurkympuls

1989-

V4-409

 Z.P.C. ( zie : Friese Coöperatieve Handelsvereniging voor Zaaigoed en Pootgoed)

 

 

Zaaizaad ( zie : Friese Coöperatieve Handelsvereniging voor Zaai- en Pootgoed)

 

 

Zangvereniging "Concordia"

1894, 1901-1903

V8-205

Ziekenfonds ( zie : Algemeen Provinciaal Fries Ziekenfonds, Leeuwarder Ziekenfonds "Eendracht maakt Macht", Algemeen Leeuwarder Ziekenfonds)

 

 

Ziekenfonds De Friesland U.A. te Leeuwarden

1990-

V4-410

Ziekenfonds Leeuwarden Sneek te Leeuwarden ; in 1990 opgegaan in ziekenfonds De Friesland ( zie ook : Algemeen Leeuwarder Ziekenfonds)

1974-

1977-

V8-350

V4-242

Ziekenhuis ( zie : Stadsziekenhuis, Diaconessenhuis, Dienst voor Gezondheidszorg - Triotel , zie Medisch Centrum Leeuwarden)

 

 

Ziekenhuisverpleging ( zie : Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging)

 

 

Zoetwatervisserij ( zie : Friesche Bond van afdeling van de Hoofdafdeling "Zoetwatervisserij" van de Nederlandse Heide Maatschappij)

 

 

Zorgenkind ( zie : Helpt Elkander/Philadelphia/Voor het Zorgenkind afdeling in Friesland te Leeuwarden)

 

 

Zuiderzee-arbeiders ( zie : Vereeniging tot Behartiging van de geestelijke en zedelijke belangen der Zuiderzee-arbeiders)

 

 

Zuivelconsulent der Friesche Maatschappij van Landbouw Leeuwarden

1922, 1928

V4-94b

Zuivel-expert ( zie : Friese Coöperatieve Zuivel- en Export Vereniging)

 

 

Zuivelfabriek "Stiens" ( zie : Coöperatieve Zuivelfabriek "Stiens" G.A.

 

 

Zuivelfabrieken ( zie : Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken)

 

 Overzicht jaarverslagen gemeentelijke diensten

Dienst Algemene Zaken

 

V4-447

Dienst Bestuurszaken

 

V4-449

Dienst Economische en Sociale Zaken

 

V4-448

Dienst Interne Zaken

 

V4-367

Dienst Stadsbeheer

 

V4-413

Dienst Stadsontwikkeling

 

V4-232

Dienst Sport en Recreatie

 

V4-231

Dienst Welzijn

 

V4-442

Gemeente Leeuwarden

 

V4-475

Gemeente Leeuwarden / Ondernemingsraad

 

V4-471

 

 

 


Overzicht jaarverslagen gemeentearchieven alfabetisch op plaats

Alkmaar

 

V48-507 V4-440

Amersfoort

 

V4-335

Amsterdam

 

V4-324

Arnhem

 

V4-346

Barneveld

 

V4-247

Breda

 

V8-495 V4-332

Brielle

 

V4-323

Delft

 

V8-488

Deventer

 

V4-339

Dordrecht

 

V8-491 V4-329

Eindhoven

 

V4-251

Enkhuizen en Hoorn

 

V4-250

Gemert

 

V4-252

Goes

 

V4-253

Gorinchem

 

V8-490

Gouda

 

V8-487 V4-254

’s-Gravenhage

 

V8-506 V4-337

Groningen

 

V8-502 V4-265

Haarlem

 

V8-494 V4-331

Heerlen

 

V4-258

Helmond-

 

V8-440 V4-302

‘s-Hertogenbosch

 

V8-515 V4-243

Hoorn

 

Zie Enkhuizen

Kampen

 

V8-508 v4-341

Gemeentearchief Leeuwarden (sinds 2001 Historisch Centrum Leeuwarden)

 

V4-56 V8-413 V4-283

Leiden

 

V8-505 V4-372

Maassluis

 

V4-326

Maastricht

 

V4-333 V8-496

Middelburg

 

V8-428

Naaldwijk

 

V4-248

Nieuw-Ginneken

 

V8-516 V4-244

Nijmegen

 

V8-430

Oisterwijk

 

V8-513

Oosterhout

 

V4-327

Roosendaal en Nispen

 

V4-415

Rotterdam

 

V8-493 V4-328

Schiedam

 

V8-492 V4-330

Sittard

 

V4-263

Tilburg

 

V8-509 V4-342

Tytsjerksteradiel

 

V4-485

Utrecht

 

V8-503 V4-264

Veere

 

V4-265

Velsen

 

V4-266

Vlaardingen

 

V8-504 V4-336

Vlissingen

 

V8-511 V4-344

Waalwijk

 

V8-432

Zierikzee

 

V4-268

Zutphen

 

V8-512 V4-411

Zwolle

 

V8-510 V4-301


Overzicht jaarverslagen rijksarchieven alfabetisch op plaats/provincie

Rijksarchief

 

V8-524

Algemeen Rijksarchief

 

V4-479

Rijks Archiefschool

 

V4-279

Rijksarchief drenthe

 

V4-472

’s-Hertogenbosch

 

V8-498

Leeuwarden

 

V4-262

Maastricht

 

V4-245

Middelburg

 

V8-500

Utrecht

 

V8-424

Zwolle

 

V4-277

Archiefraad

 

V8-489

Centrale Archiefbewarplaats

 

V8-436

Centrale Archief Selectiedienst

 

V4-451

Jaarverslagen van de Rijksarchiefdienst ( zie : kamer Wim van Driel)

 

 


Overzicht jaarverslagen van streekarchivariaten alfabetisch van Aa en Dommel t/m Zuid-west Utrecht

Aa en Dommel

 

V4-262

Brabants Westhoek

 

V8-426

Doesburg ( zie : Liemers, De)

 

 

Etten-Leur, Hoeven, Oudenbosch, Prinsenbeek en Standaardbuiten "De Markant"

 

V4-281

Gorssel, Lochem, Vorden en Warnsveld

 

V4-259

Hollands Midden

 

V4-402

In het kwartier van Oisterwijk

 

V8-524

Land van Cuijk

 

V4-325

Liemers, De en Doesburg

 

V4-269

Maasland

 

V4-228

Nassau-Brabant

 

V4-345 V8-514

Noord-Kempenland

 

V4-270

Noord-oost Friesland

 

V4-444

Oost-Gelderland

 

V4-304

Peelland

 

V4-273

Rijnland

 

V4-274

Rijnstreek

 

V4-275

Schouwen-Duiveland en Sint-Philipsland

 

V4-286

Waterland

 

V4-293

Westfriese gemeenten

 

V4-276

Zuid-oost Brabant

 

V4-386

Zuid-west Utrecht

 

V8-497

Terug