Hoogte en scheefstand Oldehove


De toren is vanaf de grond gemeten gemiddeld 39.0625 meter hoog. Gemiddeld, omdat hij uiteraard op een scheef terrein staat en niet overal even hoog is vanaf de grond. Ruwweg kan dus 39 meter worden aangehouden.

De houten opbouw is 8,8 meter hoog. Gerekend is tot de onderkant van de bol. Opgeteld is de Oldehove 47,8625 meter hoog. Om het gemakkelijker te maken zou de bol, die vast wel 15 centimeter hoog is, kunnen meetellen. Afgerond komt men dus op 48 meter uit. De Oldehove is dus 39 of 48 meter hoog, afhankelijk van of de houten opbouw wordt meegeteld.

Het midden van de bodem van de toren wijkt 1,99 meter af van het midden van het dak van de toren. Dat is een betrouwbare scheefstand, zoals die tegenwoordig ook voor andere torens wordt gebruikt. De toren staat dus bijna 2 meter scheef.

De grond onder de Oldehove loopt behoorlijk schuin. Als je voor de voordeur staat, dan sta je 72,5 cm hoger dan als je aan de andere kant gaat staan, bij de 'achterdeur'.

Feitelijk is de toren dus gekanteld op de aflopende terp. Dit is precies wat je zou verwachten als je een speelgoedtorentje op de schuine kant van een heuveltje zet.

Natuurlijk zit één en ander wel een beetje ingewikkelder in elkaar, maar om de bouwkundige staat enigszins te kunnen verklaren kan met het voorgaande worden volstaan.

Terug