• Alexander Cohen (1864-1961), journalist en schrijver, geboren op de hoek Voorstreek/Tuinen,
  afgebroken t.b.v. verbreding van de straat; in 1870 naar Kelders 15.
 • M.C. Escher (1898-1972), graficus, geboren Grote Kerkstraat 11, tegenwoordig het Princessehof.
 • Richard Hageman (1881-1966), componist en acteur, won een oscar voor muziek (Stagecoach 1940), geboren Sint Jacobsstraat 35.
 • Mata Hari, artiestennaam van Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917), danseres en spionne, geboren Kelders 33,
  woonde van 1883-1890 Grote Kerkstraat 212, tegenwoordig het FLMD, laatstelijk aan de Willemskade (afgebroken).
 • Havank, pseudoniem van H.F. van der Kallen (1904-1964), schrijver van detective-romans, geboren Wirdumerdijk 41,
  verbleef later vaak in hotel Amicitia (hoek Wirdumerdijk/Nieuweweg), waar hij ook overleed.
 • François Haverschmidt (1835-1894), bekend als de dichter Piet Paaltjens, geboren Voorstreek 80.
 • Geert Mak (1946-), schrijver, woonde vanaf 1947 enkele jaren aan de Westersingel 38.
 • Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936), dichter, schrijver en scheepsarts, geboren Voorstreek 33, in 1906 naar Voorstreek 26.
 • Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), dichter, politicus en jurist, geboren in een inmiddels afgebroken pand aan het Zuidvliet,
  had een advocatenkantoor aan de Nieuwestad 113, later in Reijndersbuurt 5.
 • Saskia Uylenburg (1612-1642), vrouw van Rembrandt van Rhijn, geboren Ossekop 11.
 • Simon Vestdijk (1898-1971), schrijver, was enkele jaren kostganger hoek Zuiderstraat-Willemskade (afgebroken).
 • Theun de Vries (1907-2005), schrijver, woonde van 1915-1920 achtereenvolgens in Menno van Coehoornstraat 20a
  en Cornelis Frederikstraat 6.

Er zijn nog veel andere ‘beroemdheden’ geboren of woonachtig (geweest) in Leeuwarden. Om een paar te noemen:
de schilders Benner en Piet van der Hem, de dichters Obe Postma en Tsjebbe Hettinga, de schrijvers Michael Zeeman en Cees ’t Hart, de historicus Slicher van Bath, de zingende advocaten Hans en Wim Anker, violiste Emmy Verhey, politicus Anne Vondeling, de NSB-propagandist Max Blokzijl; en andere bekende mensen als Ria Bremer, Cor Boonstra.

Opmerkelijk is dat Peter Stuyvesant rond 1625 in Leeuwarden moet hebben gewoond, voordat hij bekend werd als gouverneur van Nieuw-Nederland (later New York) . Helaas is zijn precieze verblijfplaats in Leeuwarden niet bekend, maar de medewerkers van het Historisch Centrum Leeuwarden hopen dit binnenkort te achterhalen.

Nog te weinig bekend is het feit dat generaties voorouders van ons huidige koningshuis als stadhouder resideerden in Leeuwarden van de 16e tot in de 18e eeuw.

Tenslotte verbleven in de Leeuwarder gevangenis ooit bekende criminelen als Jut (bekend van ‘de kop van...’), dr. O en Age M.

Terug