Logo Historisch Centrum Leeuwarden

leeuwarden artikel link leeuwarden artikel link
 

Het HCL ontvangt enkele duizenden bezoekers per jaar in de studiezaal. Veel mensen doen huizenonderzoek of komen hun stamboom uitpluizen. Bezoekers die beroepshalve langskomen zijn bijvoorbeeld makelaars, journalisten, milieukundigen, juristen, docenten en ambtenaren. De media doen vaak een beroep op het HCL om stof te leveren voor documentaires en artikelen. Ook scholieren en studenten maken dankbaar gebruik van het HCL. Zij vinden hier materiaal voor werkstukken en kunnen meedraaien in educatieve projecten, die het HCL samen met onderwijsinstellingen organiseert. Op verzoek verrichten de medewerkers onderzoek voor anderen tegen de geldende tarieven.

Acquisitie

Het Historisch Centrum Leeuwarden houdt toezicht op dynamische archieven die nog in het gemeentehuis berusten en adviseert de gemeentelijke diensten over beheer, selectie en vernietiging. Het HCL streeft naar een zo breed mogelijk beeld van de geschiedenis van Leeuwarden. Behalve van de overheid, verzamelt het HCL ook archieven van verenigingen en particulieren. Iedereen kan zijn archief, collectie of oude foto hier ter bewaring aanbieden. Lees hier meer over de overdracht van particuliere archieven.